EĞİTİMEVİ.NET
 
TESTLER-ONLİNE ÇÖZ İNDİR ÇÖZ
İHSAN DURAK
 
Siteniz İçin Kodumuz
Sitenizde Görünümü
EĞİTİMEVİ.NET
 
FEN ANİMASYONLARI DERS ÇALIŞMATEKNİKLERİ
HIZLI OKUMA SATRANÇ OYNA
OKUL BAŞARISI 18 SANİYE TESTİ
TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ MATEMATİK FLASHLAR
SINAV KAYGISI MAT-VİDEO-SUNU
DAVRANIŞLARIMIZ MATEMATİK SORU BANK
DEPREM KONU ANLATIMLARI
SINIF İÇİ OYUNLAR ÖĞRETMEN DOSYALARI
İLGİNÇ BİLGİLER ZÜMRELER
PRATİK BİLGİLER OSS SORULARI
TRAFİK BİLGİLERİ SBS-DPYB SINAVLARI
İLKYARDIM BİLGİLERİ SÜRÜCÜ KURSU SORU
ÇOCUK HASTALIKLARI KPSS-PMYO-ALES-SORU
ÇOCUK OYUNLARI BELGESELLER
MANİLER YURDUMUZ
TEKERLEMELER DÜNYAMIZ
SOSYAL ÖDEV KAPAKLARI DİN KÜL. ÖDEV KAPAKLARI
BARBİ ÖDEV KAPAKLARI TRAFİK ÖDEV KAPAKLARI
FEN ÖDEV KAPAKLARI TARİH ÖDEV KAPAKLARI
BEDEN EĞ. KAPAKLARI MÜZİK ÖDEV KAPAKLARI
TÜRKÇE ÖDEV KAPAKLARI MATEMATİK ÖDEV KAPAKLARI
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
TÜRKÇE TEST-2
   

 

Bugünkü okulun ve eğitimin amaçlarından biri de okumayı alışkanlık hâline getirmesidir, Bü­tün eğitim kurumları, bu amacın gerçekleşmesine çalışmaktadır, Çünkü bireylerin gelişmesin­de, ulusların kalkınma ve yükselmesinde bu nokta ihmal edilemez,
Okumak gibi soylu bir işten, kitap gibi iyi bir arkadaştan kimse kendini uzak tutamaz, Onla­rın yararını ve gerekliliğini inkâr edemez, iyi memur, iyi işçi, iyi çiftçi, iyi tüccar, iyi sanatçı,,, Kı­sacası iyi vatandaş daha çok okumuş ve okuyan kimseler arasından çıkmıştır ve çıkacaktır,

(ilk üç soruyu metne göre yanıtlayınız.)
1) Bireylerin gelişmesinde ve ulusların yüksel­mesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır?
A.  eğitim kurumlarının bakım ve onarımı     
B. okumanın alışkanlık hâline getirilmesi
C.  kalkınmanın önemi ve gereği    
  D. eğitime ayrılan alanların genişletilmesi

2)  Yukarıdaki yazıda aşağıdakilerin hangi­sinden söz edilmemiştir?
A.  Bütün eğitim kurumları okumayı alış­kanlık hâline getirmek için çalışmalı­dır.
B.  Bireylerin gelişmesinde, ulusların kal­kınma ve yükselmesinde okumanın önemi ihmal edilemez.
C.  Okumak gibi soylu bir işten, kitap gibi iyi bir arkadaştan kimse kendini uzak tutamaz.
D.  işçi, memur, tüccar, sanatçı okuma­nın yararını ve gerekliliğini inkar ede­mez.

3)  iyi memur, iyi işçi, iyi çiftçi, iyi tüccar, iyi sanatçı olmak daha çok neye bağlıdır?
A.  gelişmiş bir ülkede yaşamaya                          
B.kitaplardan bol bol yararlanmaya
C.  her zaman düzenli çalışmaya                           
D.ülkede meslek okullarının bulunmasına

4)  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde he­yecan söz konusudur?
A.  Camdan dışarıya baktığımda kimseyi göremedim.    
B.Otobüs durağında oturmuş etrafı sey­rediyordu,
C.  Her sabah köşedeki pastaneden simit alıyordu.         
D.Onu okulda görmek için can atıyordu.

5)  "Çocuklar bulanık suyun içinde bir şeyler arıyorlardı." cümlesinde altı çizili sözcü­ğün karşıt anlamlısı hangi seçenekte kul­lanılmıştır?
A.  Bidondaki temiz sudan bir bardak içti.           
B.Deniz suyu o kadar duru ki dibi görü­nüyor.
C.  Bu deneyi saf suyla yapmalıyız.                      
D.Kirli sularda yüzmek çok tehlikelidir. 

6)  Aşağıdaki  cümlelerden  hangisinin  eş seslisi yoktur?
   A. köy                          B. Koy                  C. yaş         D. dal 

7) "çocuk -parkta - oynuyordu - küçük -   oyun"
         1           2             3                  4             5
sözcükleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduğunuzda sıralama nasıl olmalıdır?
A. 4, 1,2,3,5                  B. 2, 3,4, 1,5               C. 5, 3, 4, 1,2          D. 4, 1,2,5, 3

 

8)  "Çocuklar, baharda havada uçurtma uçurmayı severler."  cümlesinde hangi sözcük gereksizdir?
A. çocuklar                   B. Uçurtma             C. Havada                          D. baharda

9)  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "yüz" sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?
A.  Kırtasiyeden yüz sayfalık bir defter al­dı.                    
B.Defterin ön yüzüne adını yazdı.
C.  Cevizleri sayıp yüz tanesini torbaya koydu.               
D.Çözmesi gereken yüz soru vardı. 

10)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çöz­mek" sözcüğünün karşıt anlamlısı kulla­nılmıştır?
A. Yaşlı kadına maaş bağlandı.                           
B.Bu işe çok bel bağladı.
C. Torbanın ağzını sıkıca bağladı,                       
D.Ona yürekten bağlıydı.

11)  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?
A.çanta              B.silgi          C.cadde            D.kasaba

12)  Aşağıdaki sözcük gruplarından han­gisi cümle değildir?
A. Gülüştük         B..Ali eve         C.Teyzem bize geldi         D.Leyla koştu

 

13)  "tatlı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A. Çok tatlı bir kardeşi var.                                                 
B.Tatlı uykusundan uyanmak istemedi,
C. Bizi tatlı bir gülümsemeyle karşıladı,                            
D.Babam çayı tatlı içer,

14)  "Soğuk" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A.  Güneşli ama soğuk bir gün.           
B.Kuzeyden esen soğuk rüzgârlara ne denir?
C.  Soğuk su içmiş, hasta olmuş,             
D.Eda, içeri girince salonda soğuk bir hava esti, 

15)  "Yandı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmış­tır?
A.  Kafasını kapıya vurunca canı yandı,                           
B.Tiyatroya gidemedim biletim yandı.
C.  Dün sabah kardeşimin eli yandı.                                  
D.Turşuyu fazla yedim içim yandı.

 

16)  Aşağıdaki sözcükler sözlükteki gibi sıralandığında hangisi önce gelir?
A.marş                 C. Maşa                  B.masa                D.maaş

 

17)  "Can kulağı ile dinlemek" deyimi­nin açıklaması aşagıdakilerden hangisidir?
A. canı kulakta olmak                               B.ilgiyle dinlemek
C. dinlerken kulak vermek                        D.ilgisiz dinlemek

18)  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, eş sesli (sesteş) bir sözcük vardır?
A. Tavşan havuç yiyordu.                                              
B.Ödevlerimi bitirdim.
C. Yüzmeye gideceğimiz için yüzü gülü­yordu.              
D.Sinemaya gidelim mi?

19)  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “çalışmayı” anlatır?
A) Borç yiğidin kamçısıdır.                    B) Ekmeden biçilmez.
C) Ayağını yorganına göre uzat.              D) Sürüden ayrılanı kurt kapar.

 

20)   “aldırma” sözcüğü hangi cümlede “boş vermek” anlamında kullanılmıştır?
A) Seni şimdilik yanıma aldırmayacağım.                     
B) Sigarayı çocuğa aldırma.
C) Oyuncak aldırma kitap aldır.                                           
D) Sen onun söylediklerine aldırma.

 

 

 
 
          
   

 


1. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

2. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

3. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 4. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

5. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

6. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 
7. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

8. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

9. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

10. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

11. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

12. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

13. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

14. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

15. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

16. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

17. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

18. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

19. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

20. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

 

        

 

 

6.SINIF DÖKÜMANLARI
7.SINIF DÖKÜMANLARI
8.SINIF DÖKÜMANLARI
ZEKA SORULARI
FEN VETEK. SUNULARI
İNGİLİZCE SUNULARI
TÜRKÇE SUNULARI
SATRANÇ SUNULARI
ÇANAKKALE
İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM
SATRANÇ OYNA
ONLİNE-PHOTOSHOP
OKUL BAŞARISI
TEST ÇÖZME TEK.
ÖZEL EĞİTİM
 
KANUNLAR
İSTİKLAL MARŞI
ATATÜRK İLKELERİ
ATATÜRK İNKILAPLARI
MANDALA ÇALIŞMALARI
PERFORMANS GÖREVLERİ
PERFOR-PROJE LİSTESİ
PROJE GÖREVLERİ
YAZILILAR4-8
SOSYAL BİL. SUNULARI
GÖRSEL SANATLAR SUNU
MATEMATİK SUNULARI
BEDEN EĞİ. SUNULARI
BİLGİSAYAR EĞİTİMİ
MEVZUAT  
DERS ÇALIŞMA
HIZLI OKUMA
İLGİNÇ BİLGİLER
PRATİK BİLGİLER
EĞİTİCİ VİDEOLAR
ŞİİR DİNLE
KELOĞLAN  MASALLARI  İZLE
ŞİİRLER
SUNULAR
DERS ANLATIMI SUNULARI
NOKTALAMA İŞARETLERİ
X
 
                                                                                                                                                                                                    
EĞİTİM İLE İLGİLİ HERŞEY
TESTLERİM.NET
Ödev
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
 
 
  İLETİŞİM:  egitimevi.net@gmail.com
Copyright © 2018 Egitimevi.net  Tüm Hakları Saklıdır.