EĞİTİMEVİ.NET
 
TESTLER-ONLİNE ÇÖZ İNDİR ÇÖZ
İHSAN DURAK
 
Siteniz İçin Kodumuz
Sitenizde Görünümü
EĞİTİMEVİ.NET
 
FEN ANİMASYONLARI DERS ÇALIŞMATEKNİKLERİ
HIZLI OKUMA SATRANÇ OYNA
OKUL BAŞARISI 18 SANİYE TESTİ
TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ MATEMATİK FLASHLAR
SINAV KAYGISI MAT-VİDEO-SUNU
DAVRANIŞLARIMIZ MATEMATİK SORU BANK
DEPREM KONU ANLATIMLARI
SINIF İÇİ OYUNLAR ÖĞRETMEN DOSYALARI
İLGİNÇ BİLGİLER ZÜMRELER
PRATİK BİLGİLER OSS SORULARI
TRAFİK BİLGİLERİ SBS-DPYB SINAVLARI
İLKYARDIM BİLGİLERİ SÜRÜCÜ KURSU SORU
ÇOCUK HASTALIKLARI KPSS-PMYO-ALES-SORU
ÇOCUK OYUNLARI BELGESELLER
MANİLER YURDUMUZ
TEKERLEMELER DÜNYAMIZ
SOSYAL ÖDEV KAPAKLARI DİN KÜL. ÖDEV KAPAKLARI
BARBİ ÖDEV KAPAKLARI TRAFİK ÖDEV KAPAKLARI
FEN ÖDEV KAPAKLARI TARİH ÖDEV KAPAKLARI
BEDEN EĞ. KAPAKLARI MÜZİK ÖDEV KAPAKLARI
TÜRKÇE ÖDEV KAPAKLARI MATEMATİK ÖDEV KAPAKLARI
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
ATATÜRK İLKELERİ
1. CUMHURİYETÇİLİK
2. MİLLİYETÇİLİK
3. HALKÇILIK
4. LAİKLİK
5. DEVLETÇİLİK
6. İNKILAPÇILIK
       Atatürkçülüğün temeli sayılan Atatürk ilkelerinin ana amacı; milli, tam bir bağımsızlıkla Türk devletini yöneterek çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine    çıkartmaktır. Ölüm kalım savaşı vermiş bir milleti yeni, dipdiri, ölümsüz bir hayata kavuşturmak için şu altı ilke zorunlu görülmüştür.


       1. CUMHURİYETÇİLİK:

       Ilke yeniden kurulan Türkiye devletinin bir yönetim ve rejim birimi olarak tespit edilmiş bir prensiptir. Cumhuriyetçilik Türk milletinin kurtuluş savaşından itibaren padişahlık yönetimine karşı duyduğu tepkinin sonucudur.

       Cumhuriyetçilik, siyasi yönetim biriminin millileşmesi, halklaşmasıdır. Bu yönetim biriminin daha çağdaş bir yapıya kavuşması, akli, ilmi ilke edinen laik düzenin korunması ile mümkündür. Daha Cumhuriyet ilan edilmeden 13 Ağustos 1923'te yeni Türkiye Devleti biçimindedir diyen Atatürk, Cumhuriyet yönetimini milli karakterimize en uygun düşen bir yönetim biçimi olarak görmüştür.

       Atatürk ilke ve inkılapları arasında seçkin bir yerden Cumhuriyeti Türk Gençliğine emanet etmiştir. Ayrıca anayasadaki bir hükme göre "Devlet Şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki anayasa hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi önerilmez" diyerek, devletimizin hükümet biçiminin Cumhuriyet olduğunu teminat altına almıştır.

       2. MİLLİYETÇİLİK:

       20.yy. başlarında Türkiye'de Milliyetçilik kavramı henüz yeni idi. Onun bütün toplum katlarınca benimsenmesi Atatürk inkılaplarının bir başarısı idi.

       Bir insan topluluğuna millet diyebilmek için bazı niteliklerin o toplumda olup olmadığını belirlemek gereklidir. Bazılarına göre bir topluluğun millet sayılabilmesi için ırk birliği yeterlidir. Bu bizce eksik bir görüştür.

       Aynı ırktan olmadıkları halde bugün milliyetlikleri tartışılmaz topluluklar vardır. Millet için inanç, ülkü, vatan, iman birliği vardır. Bu birlik içinde milletini sevmek, onları uygar bir seviyeye çıkartmak için gerekirse herşeyini feda etmeye hazır insan milliyetçidir. Türk milliyetçiliği ırkçı bir milliyetçilik değildir. Ancak Türk ırkının dünya tarihine, medeniyetine hizmetlerini bilimsel bir açıdan değerlendirme aracı olarak göstermektedir. Türkiye sınırları içinde ve "Ben Türküm" diyen herkes Türk'tür. Vatan toprakları içinde yaşayanların Türklüğünden şüphe edilemez.

       Atatürk yaşadığı sürece hep Türk milliyetçiliğini geliştirmeye çalışmıştır. "Ne Mutlu Türküm Diyene" Milletimiz yaşadıkça anlamı yücelecek çok üstün bir görüşün sembolüdür.

       3. HALKÇILIK:

Bir milleti oluşturan, çeşitli mesleklerin ve toplumsal kurumların içinde bulunan insanlara halk denir. Bu bakımdan halkçılık ilkesi hem Cumhuriyetçilik hem de Milliyetçilik ilkelerinin zorunlu bir sonucudur. Atatürk'e göre millet ile halk arasında bir fark söz konusu değildir her ikisi de aynı anlama gelir. Halkçılık ise millet içindeki çeşitli insan gruplarının çıkarma ve yararına bir siyaset izlenmesi, halkın kendini yönetmeye alıştırılmasıdır.

       Halkçılık Cumhuriyetçiliğin yet halkın kendi yöneticilerini gelmektedir. tabii sonucudur çünkü Cumhuriyet kendi içinden seçmesi anlamına Halk çağdaş eğitim, kültür imkanlarına kavuşturulmalıdır. Devlet gelirinin halk yararına işlemesi, devlet hizmetlerinin vatandaşlara götürülmesi, her tabakadaki halkın bu hizmetlerden eşit olarak yararlanmasını sağlamalıdır.

       4. LAİKLİK:

       Türk ve yabancı bilim adamaları, Atatürk inkılâbının en önemli ögesi olarak laikliği kabul eder. Gerçi Türk inkılabı asasında hepsi taşıdığı ilkelerle bir bütündür. Ama bu bütünün dayandığı iki ana temel milliyetçilik ve laiklik öteki ilkeleri sağlamlaştırır.

       Laik devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil akla, bilime dayandırılmasıdır. Laiklik devletin temeli olunca akla dayanan uygulamalarla millet zaman yitirmeden çalışma ve kalkınma imkanı bulur.

       Laiklik dinin devlet işlerinden ayrılmasıdır. Dine saygı laikliğin esas ilkesidir. Yapısında laik olan Islâm dini Kuranı Kerim'de "Dinde zorlama yoktur, benim dinim bana, senin dinin sana" der. Bizim dinimiz en makul dindir; ancak bu yüzden son din olmuştur diyen Atatürk işte bu amaçla laiklik anlayışını benimsemiştir.

            5. DEVLETÇİLİK:

       Vatandaşların gücünün yetmediği yerde, milletin yararının üstün olduğu yerde ekonomik görevleri devletin üstlenmesidir. Atatürk Devletçiliği hiçbir özel imtiyaza, müsamahaya, taraf tutmaya izin vermez. Halkı sınıflara ayırmaz. Sınıflar arasında bir savaşın, milleti böleceğini, vatanı parçalayacağını, bu parçalanıp bölünme sonucunda düşmanca lokma yapılıp yutulacağına inanır. Ileriyi gören çok büyük bir devlet adamı Atatürk, çağdaş bir anlayışla ekonomik kalkınmasını ve bağımsızlığını gerçekleştirmeyen bir devletin medeni devletler arasında, bağımsız bir olamayacağı inancında idi. Bu yüzden girişilen sanayi hamlelerini gerçekleştirmek için özel illerde sermaye olmadığından pek çok iş yeri işletmesini devlet kendi eliyle kurmuştur. Bir yandan da uyguladığı para politikasıyla özel kişileri üretim yapması için destekledi. Özel girişimleri desteklerden devletin ekonomik hayata katılmasını sağlamış, her iki alanda birbirini tamamlamıştır.

       Görülüyor ki, Atatürk'ün devletçilik anlayışı kendine has özel bir devletçilik anlayışıdır.

            6. İNKILÂPÇILIK:

       Inkılap bir toplumun önemli kurumlarını kısa bir sürede kendini yenileştirmesi atılımıdır. Tarihte önemli büyük inkılaplar görülmüştür. Atatürk, Türk milletinin tarihindeki en önemli inkılaplarından birini gerçekleştirilmiştir.

       Bir toplumda durup dururken inkılap yapılmaz. Inkılapların büyük sebepleri vardır. Atatürk'e göre Türk milletinin esenliği için halk adına yapıldı. "Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modern ve bütün anlamı ve biçimiyle uygar bir toplum durumuna getirmektir."
6.SINIF DÖKÜMANLARI
7.SINIF DÖKÜMANLARI
8.SINIF DÖKÜMANLARI
ZEKA SORULARI
FEN VETEK. SUNULARI
İNGİLİZCE SUNULARI
TÜRKÇE SUNULARI
SATRANÇ SUNULARI
ÇANAKKALE
İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM
SATRANÇ OYNA
ONLİNE-PHOTOSHOP
OKUL BAŞARISI
TEST ÇÖZME TEK.
ÖZEL EĞİTİM
YAĞMURDA ARAÇ KULLANMA
KANUNLAR
İSTİKLAL MARŞI
ATATÜRK İLKELERİ
ATATÜRK İNKILAPLARI
MANDALA ÇALIŞMALARI
PERFORMANS GÖREVLERİ
PERFOR-PROJE LİSTESİ
PROJE GÖREVLERİ
YAZILILAR4-8
SOSYAL BİL. SUNULARI
GÖRSEL SANATLAR SUNU
MATEMATİK SUNULARI
BEDEN EĞİ. SUNULARI
BİLGİSAYAR EĞİTİMİ
MEVZUAT  
DERS ÇALIŞMA
HIZLI OKUMA
İLGİNÇ BİLGİLER
PRATİK BİLGİLER
EĞİTİCİ VİDEOLAR
ŞİİR DİNLE
KELOĞLAN  MASALLARI  İZLE
ŞİİRLER
SUNULAR
DERS ANLATIMI SUNULARI
NOKTALAMA İŞARETLERİ
 
 
                                                                                                                                                                                                    
TESTLERİM.NET --TEST ÇÖZ-OYUN OYNA
EĞİTİM İLE İLGİLİ HERŞEY
TESTLERİM.NET
Ödev
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
 
ANA SAYFA  1.SINIF TESTLER 2.SINIF TESTLER   3.SINIF TESTLER  4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER 6.SINIF TESTLER 7.SINIF TESTLER 8.SINIF TESTLER ÖDEV KAPAKLARI  DERS ÇALIŞMA ÇOCUK OYUNLARI
  İLETİŞİM:  egitimevi.net@gmail.com
Copyright © 2017 Egitimevi.net  Tüm Hakları Saklıdır.