EĞİTİMEVİ.NET
 
TESTLER-ONLİNE ÇÖZ İNDİR ÇÖZ
İHSAN DURAK
 
Siteniz İçin Kodumuz
Sitenizde Görünümü
EĞİTİMEVİ.NET
 
FEN ANİMASYONLARI DERS ÇALIŞMATEKNİKLERİ
HIZLI OKUMA SATRANÇ OYNA
OKUL BAŞARISI 18 SANİYE TESTİ
TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ MATEMATİK FLASHLAR
SINAV KAYGISI MAT-VİDEO-SUNU
DAVRANIŞLARIMIZ MATEMATİK SORU BANK
DEPREM KONU ANLATIMLARI
SINIF İÇİ OYUNLAR ÖĞRETMEN DOSYALARI
İLGİNÇ BİLGİLER ZÜMRELER
PRATİK BİLGİLER OSS SORULARI
TRAFİK BİLGİLERİ SBS-DPYB SINAVLARI
İLKYARDIM BİLGİLERİ SÜRÜCÜ KURSU SORU
ÇOCUK HASTALIKLARI KPSS-PMYO-ALES-SORU
ÇOCUK OYUNLARI BELGESELLER
MANİLER YURDUMUZ
TEKERLEMELER DÜNYAMIZ
SOSYAL ÖDEV KAPAKLARI DİN KÜL. ÖDEV KAPAKLARI
BARBİ ÖDEV KAPAKLARI TRAFİK ÖDEV KAPAKLARI
FEN ÖDEV KAPAKLARI TARİH ÖDEV KAPAKLARI
BEDEN EĞ. KAPAKLARI MÜZİK ÖDEV KAPAKLARI
TÜRKÇE ÖDEV KAPAKLARI MATEMATİK ÖDEV KAPAKLARI
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
5.SINIF ONLİNE TESTLER
SOSYAL BİLGİLER TEST-6

 

1.Orhan, anne, baba ve kardeşinden oluşan bir ailenin üyesidir.
Buna göre;I. Aile bireylerini üzmemeye özen göstermek II.Okula gitmek III.Aile bütçesine uygun harcamalar yapmak
Yukarıdakilerden hangileri Orhan’ın rollerindendir?
A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III

Esra, arkadaş grubunun bir üyesidir.
2.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Esra’nın arkadaşlarına karşı sorumluluklarından biridir?
A)  Arkadaşlarıyla oyun oynamak B)  Arkadaşlarına verdiği sözleri yerine getirmek
C)  Arkadaşlarıyla ders çalışmak D)  Arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirmek

I.Eğitim II. Barınma III.Dinlenme
3.Yukarıdakilerden hangileri beşinci sınıf öğrencisinin haklarındandır?
A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III

Karadeniz bölgesi’nde kemençe ve horon önemli kültürel öğelerdir. Ege Bölgesi’nde ise zeybek oyunu oynanır.
4.Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A)  Ülkemizin farklı bölgelerinde farklı kültürel öğelere rastlanmasıyla
B)  Ülkemizde kültürel öğelerin zamanla değişime uğramasıyla
C)  Ülkemizde kültürel öğelerin zamanla unutulmasıyla
D)  Ülkemizde kültürel öğelerin bütünüyle yok olmasıyla

5.Aşağıdakilerden hangisi tarihi mekân değildir?
A)  Süleymaniye Camii B)  Tuz Gölü
C)  Topkapı Sarayı D)  Beylerbeyi Sarayı

I.Sümerbank ve Etibank’ın kurulması II.İzmir İktisat Kongresi’nin yapılması III.Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
6.Yukarıdakilerden hangileri Atatürk’ün devletçilik ilkesini kapsayan inkılâplarımızdandır?
A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III

I. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması III. Halifeliğin kaldırılması
7.Yukarıdakilerden hangileri Atatürk’ün halkçılık ilkesini kapsayan inkılâplarımızdandır?
A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III

8.Aşağıdaki inkılâplardan hangisi Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?
A)  İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması B)  Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
C)  Tekke ve zaviyelerin kapatılması D)  Cumhuriyetin ilan edilmesi

—Devlet işlerinin din işlerinden ayrılması
— Din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi
9.Atatürk ilkelerinden hangisinin kabul edilmesinin doğrudan sonucudur?
A)  Milliyetçilik B)  Cumhuriyetçilik C)  Laiklik D)  Devletçilik

I.Akarsuları II.Gölleri III.Dağları
10.Türkiye kabartma haritasına bakarak yaşadığımız bölgeye ait yukarıdaki bilgiliden hangilerini öğrenebiliriz?
A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III

Mehmet bir fiziki haritayı incelerken, yaşadığı bölgenin büyük bir bölümünün koyu kahverengi geri kalan kesiminin de açık kahverengi ve çok az bir kesiminin de sarı renkle boyandığını görmüştür.

11.Bu duruma göre Mehmet’in yaşadığı bölgenin yüzey şekilleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)  Dağlık bir bölgedir. B)  Yüksekliği deniz seviyesindedir.
C)  Düzlük bir yerdir. D)  Tarıma elverişli bir yerdir.

Ülkemizde farklı iklim koşulları yaşanmaktadır.
12.Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde daha etkili olduğu söylenebilir?
A)  Farklı ürünlerin yetişmesi B)  Bol miktarda ürün elde edilmesi
C)  Üretimin olumsuz yönde etkilenmesi D)  Hayvancılığın ön plana çıkması

13.I.Coğrafi özellikler II.İklim II.Ulaşım Yandakilerden hangileri günlük yaşamımızı doğrudan etkiler?
A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III

14.Tarih boyu insanlar akarsu kenarlarına ve dağ yamaçlarına yerleşmişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
A)  Yeryüzü şekillerinin yerleşimi etkilediğini
B)  Ormanlık alanların çok fazla olduğunu
C)  İklimin yerleşmeyi etkilediğini
D)  Ekonomik şartların iyi olmadığını

I.Verimli ovalar II.Madenciliğin ve endüstrinin geliştiği yerler III.Ticaret ve turizmin canlı olduğu yerler
15.Yukarıdakilerden hangileri yurdumuzda nüfusun yoğun olduğu yerlerdir?
A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III
I.Yaşadığımız çevreyi kirletmemeliyiz II. Doğal kaynakları gereğinden fazla kullanmamalıyız
III. Çevreyi kirleten ve zarar veren ürünleri üretmemeli ya da etkisini azaltıcı önlemler almalıyız

16.Doğal çevreyi korumak, yok olmasını önlemek için yukarıdakilerden hangilerini yaparsak doğru olur?
A)  I ve II    B)  I ve III   C)  II ve III D)  I, II ve III

I.İnsanların ağaçlandırma yaparak parklar ve korular oluşturmaları
II.Enerji üretmek için akarsuların önüne barajlar yapılması
III.Bataklıkların kurutularak şehirler kurulması
17.Yukarıdaki çalışmalardan hangileri doğal çevrenin insan eliyle değiştirildiğine kanıt olarak gösterilebilir?
A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III

18Akarsu yatağında bulunan bir yerleşim yerinde öncelikle hangi doğal afetle karşılaşılabilir?
A)  Erozyon B)  Çığ C)  Sel D)  Deprem

19.Ülkemizin çeşitli yerlerinde zaman zaman can ve mal kaybına neden olan şiddetli depremler yaşanması aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
A)  Ülkemizin deprem kuşağı üzerinde yer aldığını
B)  Ülkemizin ekonomik olarak zengin olduğunu
C)  Ülkemizde farklı iklimlerin yaşandığını
D)  Ülke topraklarının çoğunun Asya kıtasında yer aldığını

 

Sağlam temel sağlam evler,
Sözüm size mimar beyler.
Sağlam yapın her binayı!
Yıkılmasın kentler, köyler!         İ.Şimşek

20.Yukarıdaki şiirde hangi doğal afete karşı uyarı yapılmıştır?
A)  Sel B)  Deprem C)  Çığ D)  Erozyon

Anadolu’da söylenen türküler ve anlatılan masallarda deprem, sel ve diğer doğal afetlerden sıkça söz edilir.

 

 

 

 

 
          

 

   

 

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  


5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
 

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)
 


13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)

 

        
<<<<ONLİNE TESTLERE DÖN                                                                                         <<<<  ANA SAYFAYA DÖN
6.SINIF DÖKÜMANLARI
7.SINIF DÖKÜMANLARI
8.SINIF DÖKÜMANLARI
ZEKA SORULARI
FEN VETEK. SUNULARI
İNGİLİZCE SUNULARI
TÜRKÇE SUNULARI
SATRANÇ SUNULARI
ÇANAKKALE
İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM
SATRANÇ OYNA
ONLİNE-PHOTOSHOP
OKUL BAŞARISI
TEST ÇÖZME TEK.
ÖZEL EĞİTİM
 
KANUNLAR
İSTİKLAL MARŞI
ATATÜRK İLKELERİ
ATATÜRK İNKILAPLARI
MANDALA ÇALIŞMALARI
PERFORMANS GÖREVLERİ
PERFOR-PROJE LİSTESİ
PROJE GÖREVLERİ
YAZILILAR4-8
SOSYAL BİL. SUNULARI
GÖRSEL SANATLAR SUNU
MATEMATİK SUNULARI
BEDEN EĞİ. SUNULARI
BİLGİSAYAR EĞİTİMİ
MEVZUAT  
DERS ÇALIŞMA
HIZLI OKUMA
İLGİNÇ BİLGİLER
PRATİK BİLGİLER
EĞİTİCİ VİDEOLAR
ŞİİR DİNLE
KELOĞLAN  MASALLARI  İZLE
ŞİİRLER
SUNULAR
DERS ANLATIMI SUNULARI
NOKTALAMA İŞARETLERİ
X
 
                                                                                                                                                                                                    
EĞİTİM İLE İLGİLİ HERŞEY
TESTLERİM.NET
Ödev
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
 
 
  İLETİŞİM:  egitimevi.net@gmail.com
Copyright © 2018 Egitimevi.net  Tüm Hakları Saklıdır.