EĞİTİMEVİ.NET
 
TESTLER-ONLİNE ÇÖZ İNDİR ÇÖZ
İHSAN DURAK
 
Siteniz İçin Kodumuz
Sitenizde Görünümü
EĞİTİMEVİ.NET
 
FEN ANİMASYONLARI DERS ÇALIŞMATEKNİKLERİ
HIZLI OKUMA SATRANÇ OYNA
OKUL BAŞARISI 18 SANİYE TESTİ
TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ MATEMATİK FLASHLAR
SINAV KAYGISI MAT-VİDEO-SUNU
DAVRANIŞLARIMIZ MATEMATİK SORU BANK
DEPREM KONU ANLATIMLARI
SINIF İÇİ OYUNLAR ÖĞRETMEN DOSYALARI
İLGİNÇ BİLGİLER ZÜMRELER
PRATİK BİLGİLER OSS SORULARI
TRAFİK BİLGİLERİ SBS-DPYB SINAVLARI
İLKYARDIM BİLGİLERİ SÜRÜCÜ KURSU SORU
ÇOCUK HASTALIKLARI KPSS-PMYO-ALES-SORU
ÇOCUK OYUNLARI BELGESELLER
MANİLER YURDUMUZ
TEKERLEMELER DÜNYAMIZ
SOSYAL ÖDEV KAPAKLARI DİN KÜL. ÖDEV KAPAKLARI
BARBİ ÖDEV KAPAKLARI TRAFİK ÖDEV KAPAKLARI
FEN ÖDEV KAPAKLARI TARİH ÖDEV KAPAKLARI
BEDEN EĞ. KAPAKLARI MÜZİK ÖDEV KAPAKLARI
TÜRKÇE ÖDEV KAPAKLARI MATEMATİK ÖDEV KAPAKLARI
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
SOSYAL BİLGİLER TEST-5
 


 


1)  Aşağıdakilerden   hangisi   hak   kavramını tanımlar?
A)Ailemizin bize verdiği eğitim.                                                  
  B)Okulumuzda tanınan her şey.
C)Toplumda uymamız gereken  kuralların bütünü.                    
D)Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey.

 

2)  İnsan  hak ve özgürlüklerinin  güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir?
a) Meclisde                b) Okulda             c) Devletde         d) Aile

 

3)  Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?
a)İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz.          
b)İnsanlar  doğuştan   bu   haklara  sahip değildirler.
c)İnsan hakları kişilere aittir.                                  
d)İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir.

 

4)  Sosyal  haklarımız içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a)Çevrenin korunması                           b)Sağlık hakkı      
c)Kamu hizmetlerine girme hakkı        d)Sosyal güvenlik hakkı

 

5)  En temel hakkımız aşağıdakilerden hangi­sidir?
a)Çalışma hakkı       b)Sağlık hakkı       
  c)Yaşama hakkı            d)Eğitim hakkı

 

6)  Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)Devletin koyduğu kurallara uymamak.
b)Dilediğimiz herşeyi yapmak.
c)Başkalarına zarar vermeden  dilediğini yapmak.
d)Başkalarına zarar vererek, dilediğini yapmak.

 

7)  Özge bir gruba üyedir, Özge'den aşağı­daki davranışlardan hangisini yapması beklenemez?
A.  grubun toplantılarına katılması
B.  grup toplantılarında alınan kararlara uyması
C.  grup toplantılarında fikirlerini zorla ka­bul ettirmesi
D. grupta üslendiği görevleri yerine ge­tirmesi

8)  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Birden fazla gruba üye olabiliriz,
B. Grup faaliyetlerine canımız isterse ka­tılırız,
C. Grupta bizden farklı düşünenlerin fi­kirlerine saygı göstermeliyiz,
D. Grup toplantılarında düşüncelerimizi açıkça söylemeliyiz,

9)  Toplumsal kurumları küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A.  okul - aile – toplum                  B.           toplum - aile - okul    
C.   toplum - okul – aile                D.           aile -okul -toplum

 

10)  Hak ve özgürlüklerimiz aşağıdakilerden hangisi tarafından güvence altına alın­mıştır?
A.  devlet      B.            mahkemeler         C.dernekler            D. aile

 

11)  "Toplum içinde ................................         sahip çıkmalı, .................         da saygı göstermeliyiz,
Yukarıdaki cümlede noktalı yerleri aşa­ğıdakilerden hangisiyle doğru olarak ta­mamlarız?
A.  kendi mallarımız - mallarına                                                
B.          haksızlıklara - haklara
C.  kendi haklarımıza - başkalarının hak­larına                        
   D. vatanımıza - milletimize

 

12)  "Demokrasi, bireylere temel hak ve öz­gürlükler sağlayan bir yönetim biçimidir."
Demokrasi, aşağıdakilerden hangisiyle bağdaşmaz?
A.  sınırsız özgürlük                        B. kadın ve erkek eşitliği      
C. seçme ve seçilme hakkı         D.            eğitim görme hakkı

 

13)  Aşağıdakilerden hangisi okuldaki eğitim kulüplerinin amaçlarından biri değildir?
A.  birlikte çalışmayı öğrenmek                 B.     yardımlaşmayı öğrenmek
C.  sorumluluk almayı öğrenmek             D.    fikirlerimizi başkalarına zorla kabul et­tirmeyi öğrenmek

 

14)  Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun doğal güzelliklerinden biri değildir?
A) peri bacaları           B) pamukkale Travertenleri     
  C) sapanca Gölü     D) Galata Kulesi

 

15)  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) yurdumuzda her yörenin kendine özgü gelenek ve adetleri vardır.
B) her yörenin yemekleri hatta türküleri farklıdır.
C) bir yöredeki gelenekler başka bir yöreye kesinlikle taşınmaz.
D) misafirperverlik,düşkünlere yardım etmek ve hoşgörülü olmak ortak değerlerimizdendir.

 

16)  Aşağıdakilerden hangisi tarihi mekanlardan biri değildir?
A) Dolmabahçe Sarayı       B) Ayasofya Müzesi     
C) Rumeli Hisarı        D) Manavgat Şelalesi

 

17)  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkılaplarının getirdiği  yeniliklerden biri değildir?
A) miladi takvimin   kabulü                B) İlköğretimin 8 yıla çıkartılması
C) Arap harflerinin kaldırılması         D) Halifeliğin kaldırılması

 

18)  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yan­lıştır?
A. Peri bacaları = Ürgüp-Göreme                 B.Topkapı Sarayı = Bursa
C. Sultan Ahmet Camisi =istanbul              D.Galata kulesi = istanbul

 

19)  Ailenin kuruluşu, akrabalık, miras ve mal edinme ile ilgili işlerin nasıl yapılacağını belirleyen kanun aşağıdakilerden hangi­sidir?
A.  Şapka Kanunu   B.   Soyadı Kanunu     
C.    Medenî Kanun         D.Ticaret Kanunu

 

20)  "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur," sö­zü Atatürk'ün hangi ilkesi ile ilgilidir?
A.milliyetçilik          B.Devletçilik            C.Cumhuriyetçilik              D.lâiklik

 

 

 

 


          

 

   

 

   


 


1. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

2. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 


3. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

4. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

5. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

6. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

7. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 


8. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

9. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

10. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 


11. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 


12. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

13. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

14. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

15. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 
16. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

17. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

18. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

19. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 20. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK       

 

 

6.SINIF DÖKÜMANLARI
7.SINIF DÖKÜMANLARI
8.SINIF DÖKÜMANLARI
ZEKA SORULARI
FEN VETEK. SUNULARI
İNGİLİZCE SUNULARI
TÜRKÇE SUNULARI
SATRANÇ SUNULARI
ÇANAKKALE
İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM
SATRANÇ OYNA
ONLİNE-PHOTOSHOP
OKUL BAŞARISI
TEST ÇÖZME TEK.
ÖZEL EĞİTİM
 
KANUNLAR
İSTİKLAL MARŞI
ATATÜRK İLKELERİ
ATATÜRK İNKILAPLARI
MANDALA ÇALIŞMALARI
PERFORMANS GÖREVLERİ
PERFOR-PROJE LİSTESİ
PROJE GÖREVLERİ
YAZILILAR4-8
SOSYAL BİL. SUNULARI
GÖRSEL SANATLAR SUNU
MATEMATİK SUNULARI
BEDEN EĞİ. SUNULARI
BİLGİSAYAR EĞİTİMİ
MEVZUAT  
DERS ÇALIŞMA
HIZLI OKUMA
İLGİNÇ BİLGİLER
PRATİK BİLGİLER
EĞİTİCİ VİDEOLAR
ŞİİR DİNLE
KELOĞLAN  MASALLARI  İZLE
ŞİİRLER
SUNULAR
DERS ANLATIMI SUNULARI
NOKTALAMA İŞARETLERİ
X
 
                                                                                                                                                                                                    
EĞİTİM İLE İLGİLİ HERŞEY
TESTLERİM.NET
Ödev
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
 
 
  İLETİŞİM:  egitimevi.net@gmail.com
Copyright © 2018 Egitimevi.net  Tüm Hakları Saklıdır.