EĞİTİMEVİ.NET
 
TESTLER-ONLİNE ÇÖZ İNDİR ÇÖZ
İHSAN DURAK
 
Siteniz İçin Kodumuz
Sitenizde Görünümü
EĞİTİMEVİ.NET
 
FEN ANİMASYONLARI DERS ÇALIŞMATEKNİKLERİ
HIZLI OKUMA SATRANÇ OYNA
OKUL BAŞARISI 18 SANİYE TESTİ
TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ MATEMATİK FLASHLAR
SINAV KAYGISI MAT-VİDEO-SUNU
DAVRANIŞLARIMIZ MATEMATİK SORU BANK
DEPREM KONU ANLATIMLARI
SINIF İÇİ OYUNLAR ÖĞRETMEN DOSYALARI
İLGİNÇ BİLGİLER ZÜMRELER
PRATİK BİLGİLER OSS SORULARI
TRAFİK BİLGİLERİ SBS-DPYB SINAVLARI
İLKYARDIM BİLGİLERİ SÜRÜCÜ KURSU SORU
ÇOCUK HASTALIKLARI KPSS-PMYO-ALES-SORU
ÇOCUK OYUNLARI BELGESELLER
MANİLER YURDUMUZ
TEKERLEMELER DÜNYAMIZ
SOSYAL ÖDEV KAPAKLARI DİN KÜL. ÖDEV KAPAKLARI
BARBİ ÖDEV KAPAKLARI TRAFİK ÖDEV KAPAKLARI
FEN ÖDEV KAPAKLARI TARİH ÖDEV KAPAKLARI
BEDEN EĞ. KAPAKLARI MÜZİK ÖDEV KAPAKLARI
TÜRKÇE ÖDEV KAPAKLARI MATEMATİK ÖDEV KAPAKLARI
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
MADDE VE DEĞİŞİM-3

 

1. Aşağıdaki seçeneklerde verilen birim çiftlerinden hangisi 
ısı birimini gösterir? 
A) litre-gram                   B) kilogram-gram  
C) joule-gram                  D) joule-kalori
A) B) C) D)

2. Termometre aşağıdakilerden hangisinden yararlanarak 
yapılmıştır?
 A) Genleşme             B) donma 
C) Kaynama               D) buharlaşma
A) B) C) D)

3. İçinde 60 derece sıcaklığında bir bardak su bulunan kaba 
20 derece sıcaklıkta eşit bir bardak su katılırsa kaptaki suyun 
sıcaklığı kaç derece olur? 
A) 40 derece              B) 60 derece 
C) 70 derece              D) 80 derece
A) B) C) D)

4. Bir maddeye ısı verilince aşağıdakilerden hangisi 
gerçekleşmez? 
A) Erime           B) buharlaşma 
C) yoğuşma      D) kaynama
A) B) C) D)

5. Kolonya neden serinlik hissi verir? 
A) Alkol içerdiği için               B) Serin olduğu için 
C) Hızlı buharlaştığı için          D) Biz öyle hissederiz.
A) B) C) D)

6.I . Isıtma süresi arttıkça sıcaklık artar.
 II. Uzun süre ısıtılan madde daha az ısı alır
 III. Aynı ısı verildiğinde miktarı az olan madde daha çok ısı alır. 
Yukarıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur? 
A) Yalnız II            B) I ve III 
C) II ve III            D) I, II ve III
A) B) C) D)

7. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
A) 1 cal = 4 J                    B) 1 kJ = 650 cal
C) 1000 J = 1 kJ                D) 1000 cal = 1 kcal
A) B) C) D)

8. “Asiye, bir miktar suyu ısıtarak üzerine buz dolu kap koydu.” 
Asiye, bu deneyi hangi amaçla yapmıştır? 
A) Karın yağışını göstermek 
B) Suyun buharlaştığını kanıtlamak 
C) Yağmurun oluşumunu göstermek 
D) Isı ile buzun eridiğini göstermek
A) B) C) D)

9. “Su buharlaştıktan sonra soğuk hava tabakasına 
rastlayınca yoğuşarak buluta dönüşür. Bulutlar daha 
soğuk hava katmanıyla karşılaşınca bulutu oluşturan 
çok küçük tanecikler, su damlacıklarını oluşturmadan donar.
 Buz kristallerine dönüşür.” Bu olayda hangi hava 
olayının oluşması beklenir? 
A) Yağmur               B) Kar 
C) Sis                     D) Kırağı
A) B) C) D)

10. “Anneniz sıkışan konserve kapağını açmak için 
kavanozu içinde sıcak su bulunan bir tencereye koyuyor.
 Bir süre beklettikten sonra kavanozun kapağını 
kolayca açıyor.” Bu olay aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 
A) Genleşme               B) kaynama 
C) buharlaşma            D) erime
A) B) C) D)

11. Aşağıdakilerden hangisi ısı alan maddede görülen 
değişikliklerden birisi değildir?
 A) Genleşme                B) Erime 
C) Buharlaşma              D) Donma
A) B) C) D)

12. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır? 
A) Genleşme – büzülme 
B) Kaynama – donma 
C) Buharlaşma – yoğuşma 
D) Isı - sıcaklık
A) B) C) D)

13. “Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz halde bulunurlar. 
Eşit ısı alan maddeler farklı genleşirler. “ Yukarıdaki 
açıklamaya göre maddelerin genleşmesi çoktan aza 
doğru nasıl sıralanır? 
A) katı-sıvı-gaz 
B) sıvı-katı-gaz 
C) gaz-sıvı-katı 
D) katı-gaz-sıvı
A) B) C) D)

14. “Ahsen, içi su dolu kaba farklı madde parçacıkları atıyor. 
Bazı maddelerin suya batarken, bazılarının ise 
yüzdüğünü görüyor.” Ahsen, bu deneyden hangi 
sonuca ulaşmıştır?
 A) Suda yüzen maddeler daha yoğundur. 
B) Suya batan maddeler daha ağırdır.
 C) Suda yüzen maddelerin hacmi daha fazladır. 
D) Suya batan maddeler daha yoğundur.
A) B) C) D)

15. Maddelerin ısı karşısında gösterdikleri değişikliklere ne ad verilir? 
A) Hal değişimi.         B) Madde değişimi. 
C) Yoğunluk             D) Hacim
A) B) C) D)

16. “Hüsne, üç deney tüpüne sırasıyla eşit miktarda 
kolonya, alkol ve su koyuyor. Bu tüpleri içi su dolu 
behere koyarak kaynatıyor.” Hüsne, aşağıdaki 
sonuçlardan hangisine ulaşır? 
A) Maddeler eşit ısıda aynı derecede kaynar 
B) Kaynayan maddelerin sıcaklığı sürekli artar.
 C) Eşit ısı verilen maddeler aynı hızla buharlaşır. 
D) Maddelerin kaynama sıcaklıkları birbirinden farklıdır.
A) B) C) D)

17. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici
 özelliklerinden değildir? 
A) kaynama sıcaklığı 
B) erime sıcaklığı 
C) buharlaşma sıcaklığı
 D) donma sıcaklığı
A) B) C) D)

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) katı maddeler ısı vererek erir. 
B) Saf maddelerin erime-donma sıcaklığı sabittir. 
C) Sıvılar ısı vererek donar. 
D) Batan maddeler yüzen maddelerden daha yoğundur.
A) B) C) D)

19. Su döngüsü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi 
ve-ya hangileri doğrudur? 1. Su döngüsünde,buharlaşma 
ve yağış birbirini dengeler. 2. Buharlaşma ile yeryüzündeki 
su havaya karışır. 3. Yükselen su buharı bulutları oluşturur.
 A) Yalnız 1              B) 1 ve 3
 C) 1,2 ve 3             D) 2 ve 3
A) B) C) D)

20. Yazın elektrik ve telefon telleri sarkar, kışın ise gerginleşir. 
Bunun nedeni nedir? 
A) Yazın kuşların tellerin üzerine konması. 
B) Tellerin ısınması ve soğumasıdır. 
C) Tellerin arasındaki mesafenin iyi ayarlanamamış olmasından.
 D) Kışın karın, yazın yağmurun yağması.
A) B) C) D)

 DEĞERLENDİR

   

 

6.SINIF DÖKÜMANLARI
7.SINIF DÖKÜMANLARI
8.SINIF DÖKÜMANLARI
ZEKA SORULARI
FEN VETEK. SUNULARI
İNGİLİZCE SUNULARI
TÜRKÇE SUNULARI
SATRANÇ SUNULARI
ÇANAKKALE
İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM
SATRANÇ OYNA
ONLİNE-PHOTOSHOP
OKUL BAŞARISI
TEST ÇÖZME TEK.
ÖZEL EĞİTİM
 
KANUNLAR
İSTİKLAL MARŞI
ATATÜRK İLKELERİ
ATATÜRK İNKILAPLARI
MANDALA ÇALIŞMALARI
PERFORMANS GÖREVLERİ
PERFOR-PROJE LİSTESİ
PROJE GÖREVLERİ
YAZILILAR4-8
SOSYAL BİL. SUNULARI
GÖRSEL SANATLAR SUNU
MATEMATİK SUNULARI
BEDEN EĞİ. SUNULARI
BİLGİSAYAR EĞİTİMİ
MEVZUAT  
DERS ÇALIŞMA
HIZLI OKUMA
İLGİNÇ BİLGİLER
PRATİK BİLGİLER
EĞİTİCİ VİDEOLAR
ŞİİR DİNLE
KELOĞLAN  MASALLARI  İZLE
ŞİİRLER
SUNULAR
DERS ANLATIMI SUNULARI
NOKTALAMA İŞARETLERİ
X
 
                                                                                                                                                                                                    
EĞİTİM İLE İLGİLİ HERŞEY
TESTLERİM.NET
Ödev
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
 
 
  İLETİŞİM:  egitimevi.net@gmail.com
Copyright © 2018 Egitimevi.net  Tüm Hakları Saklıdır.