EĞİTİMEVİ.NET
 
TESTLER-ONLİNE ÇÖZ İNDİR ÇÖZ
İHSAN DURAK
 
Siteniz İçin Kodumuz
Sitenizde Görünümü
EĞİTİMEVİ.NET
 
FEN ANİMASYONLARI DERS ÇALIŞMATEKNİKLERİ
HIZLI OKUMA SATRANÇ OYNA
OKUL BAŞARISI 18 SANİYE TESTİ
TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ MATEMATİK FLASHLAR
SINAV KAYGISI MAT-VİDEO-SUNU
DAVRANIŞLARIMIZ MATEMATİK SORU BANK
DEPREM KONU ANLATIMLARI
SINIF İÇİ OYUNLAR ÖĞRETMEN DOSYALARI
İLGİNÇ BİLGİLER ZÜMRELER
PRATİK BİLGİLER OSS SORULARI
TRAFİK BİLGİLERİ SBS-DPYB SINAVLARI
İLKYARDIM BİLGİLERİ SÜRÜCÜ KURSU SORU
ÇOCUK HASTALIKLARI KPSS-PMYO-ALES-SORU
ÇOCUK OYUNLARI BELGESELLER
MANİLER YURDUMUZ
TEKERLEMELER DÜNYAMIZ
SOSYAL ÖDEV KAPAKLARI DİN KÜL. ÖDEV KAPAKLARI
BARBİ ÖDEV KAPAKLARI TRAFİK ÖDEV KAPAKLARI
FEN ÖDEV KAPAKLARI TARİH ÖDEV KAPAKLARI
BEDEN EĞ. KAPAKLARI MÜZİK ÖDEV KAPAKLARI
TÜRKÇE ÖDEV KAPAKLARI MATEMATİK ÖDEV KAPAKLARI
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
5.SINIF ONLİNE TESTLER


MADDE-1


I. Kaynama,her sıcaklıkta ve sıvı yüzeyinde gerçekleşir. II. Buharlaşma, belirli bir sıcaklıkta ve sıvının her yerinde gerçekleşir.
1- Yukarıdaki verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A) I doğru II yanlıştır.
B) Her ikisi de yanlıştır.
C) Her ikisi de doğrudur.
D) II doğru I yanlıştır.

2-Aşağıdaki yakıtlardan hangisi sıvı yakıttır?
A) fuel oil
B) antrasit
C) linyit
D) doğal gaz
3- İç içe geçmiş iki bardağı birbirinden ayırmak isteyen Sibel aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparsa amacına ulaşır?
A) İçteki bardağa sıcak su doldurmalıdır.
B) Dıştaki bardağı soğuk suya batırmalıdır.
C) İçtekine sıcak, dıştakine soğuk su dökmelidir.
D) İçtekine soğuk, dıştakine sıcak su dökmelidir.

4-Yoğuşmada hal değişimini gösteren açıklama aşağıdakilerden hangisidir?
A) sıvıdan gaza
B) gazdan sıvıya
C) katıdan sıvıya
D) sıvıdan katıya

5- Aşağıdakilerden hangisinin erime ve donma sıcaklığı en yüksektir?
A) naftalin
B) su
C) kurşun
D) kükürt  

6-Binalar tasarlanırken pencerelerinin hangi yöne bakması istenir?
A) doğuya
B) batıya
C) kuzeye
D) güneye

7-Güneş aşağıdaki şişelerin hangisinin içindeki suyu daha çabuk ısıtır ?
A) Siyah şişe
B) sarı şişe
C) beyaz şişe
D) pembe şişe

8-Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
A) Buzun yoğunluğu sudan daha az olduğu için buz suda batmaz.
B) Soğuyan su molekülleri suyun üstüne doğru çıkmaya başlar.
C) Kışın bir gölün suyu dibine kadar donar.
D) Su her zaman üstten donmaya başlar.

9-Aşağıdaki yakıtlardan hangisi yemek pişirme için kullanılamaz?
A) doğal gaz
B) kömür
C) bütan gaz
D) benzin  

10-Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
A) Isı etkisiyle maddelerin boyutlarındaki artışa genleşme denir.
B) Isı, maddelerin boyutlarının artmasına neden olmaz.
C) Gaz maddeler de genleşir.
D) Bir kavanozun kapağı açılmadığında kapağı genleştirmek gerekir.  

11-Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici bir özelliği değildir?
A) kaynama noktası
B) erime sıcaklığı
C) yoğuşma sıcaklığı
D) donma sıcaklığı

12-Habibe; beherglaslardan birine 70ml,diğerine 130 ml su koyup suların ilk sıcaklıklarını ölçüyor ve özdeş ısıtıcılarla ısıtıyor. Beherglaslarda bulunan suyun sıcaklığını üçer dakika ara ile ölçüyor.Son sıcaklıklarını ölçüp kaydediyor. Habibe, yukarıdaki deneyi yaparak neyi ispatlamaya çalışıyor?
A) Maddelerdeki sıcaklık artışı maddenin aldığı ısıya bağlıdır.
B) Sıcaklıkları farklı olan maddeler birbirine temas ettiğinde ısı alışverişi olur.
C) Farklı miktarlardaki maddelere eşit ısı verildiğinde maddelerdeki sıcaklık artışı farklı olacaktır.
D) Eşit miktardaki suya farklı miktarda ısı verildiğinde maddelerdeki sıcaklık artışı farklı olur.

13-Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilen ortak özelliği değildir?
A) koku
B) kütle
C) yoğunluk
D) hacim

14-Katıların bazıları suda yüzer bazıları ise suda batar.Şişe mantarı suda yüzer,silgi ise batar. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.
A) Bir maddenin suda batması için kütlesinin hacminden büyük olması gerekir.
B) Bir maddenin suda yüzmesi için kütlesinin hacminden küçük olması gerekir.
C) Silginin yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha küçüktür.
D) Şişe mantarının yoğunluğu silginin yoğunluğundan daha küçüktür.  

15-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sütün ısısı yüksek olduğu için dilim yandı.
B) Isı termometre ile ölçülür.
C) Kışın hava ısısı genellikle düşük olur.
D) Bu sınıf çok sıcak değil mi?

16-Deniz seviyesinde suyun kaynama derecesi ne kadardır?
A) 90 °C
B) 100 °C
C) 95 °C
D) 85 °C

17-Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Sıvılar ancak sıcak havada buharlaşır.
B) Yoğuşma, gaz halindeki bir maddenin sıvı hale geçmesidir.
C) Bulutların yoğuşmasıyla sis meydana gelir.
D) Kolonya soğuk olduğu için ellerimizi serinletir.

18-Aşağıda verilen litrelerdeki suları 4 dakika eşit ısıttığımızda hangisi daha fazla ısınır?
A) 5 litre su
B) 10 litre su
C) 15 litre su
D) 20 litre su

19-Aşağıdakilerden hangisi suda batmaz?
A) seramik biblo
B) cam misket
C) şişe mantarı
D) metal para

20-“1 gram saf suyun sıcaklığını 1°C artıran ısı değerine………………….denir.” ifadesini hangi seçenek tamamlar?
A) sıcaklık
B) ısı
C) joule
D) kalori


 

 


          

 

.                                                                  . .                                                            .

 

   


 


1. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

2. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 


3. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

4. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

5. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

6. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

7. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 


8. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

9. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

10. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 


11. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 


12. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

13. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

14. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

15. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 
16. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

17. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

18. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

19. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 20. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

       

 

<<<<ONLİNE TESTLERE DÖN                                                                                         <<<<  ANA SAYFAYA DÖN
6.SINIF DÖKÜMANLARI
7.SINIF DÖKÜMANLARI
8.SINIF DÖKÜMANLARI
ZEKA SORULARI
FEN VETEK. SUNULARI
İNGİLİZCE SUNULARI
TÜRKÇE SUNULARI
SATRANÇ SUNULARI
ÇANAKKALE
İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM
SATRANÇ OYNA
ONLİNE-PHOTOSHOP
OKUL BAŞARISI
TEST ÇÖZME TEK.
ÖZEL EĞİTİM
 
KANUNLAR
İSTİKLAL MARŞI
ATATÜRK İLKELERİ
ATATÜRK İNKILAPLARI
MANDALA ÇALIŞMALARI
PERFORMANS GÖREVLERİ
PERFOR-PROJE LİSTESİ
PROJE GÖREVLERİ
YAZILILAR4-8
SOSYAL BİL. SUNULARI
GÖRSEL SANATLAR SUNU
MATEMATİK SUNULARI
BEDEN EĞİ. SUNULARI
BİLGİSAYAR EĞİTİMİ
MEVZUAT  
DERS ÇALIŞMA
HIZLI OKUMA
İLGİNÇ BİLGİLER
PRATİK BİLGİLER
EĞİTİCİ VİDEOLAR
ŞİİR DİNLE
KELOĞLAN  MASALLARI  İZLE
ŞİİRLER
SUNULAR
DERS ANLATIMI SUNULARI
NOKTALAMA İŞARETLERİ
X
 
                                                                                                                                                                                                    
EĞİTİM İLE İLGİLİ HERŞEY
TESTLERİM.NET
Ödev
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
 
 
  İLETİŞİM:  egitimevi.net@gmail.com
Copyright © 2018 Egitimevi.net  Tüm Hakları Saklıdır.