EĞİTİMEVİ.NET
 
TESTLER-ONLİNE ÇÖZ İNDİR ÇÖZ
İHSAN DURAK
 
Siteniz İçin Kodumuz
Sitenizde Görünümü
EĞİTİMEVİ.NET
 
FEN ANİMASYONLARI DERS ÇALIŞMATEKNİKLERİ
HIZLI OKUMA SATRANÇ OYNA
OKUL BAŞARISI 18 SANİYE TESTİ
TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ MATEMATİK FLASHLAR
SINAV KAYGISI MAT-VİDEO-SUNU
DAVRANIŞLARIMIZ MATEMATİK SORU BANK
DEPREM KONU ANLATIMLARI
SINIF İÇİ OYUNLAR ÖĞRETMEN DOSYALARI
İLGİNÇ BİLGİLER ZÜMRELER
PRATİK BİLGİLER OSS SORULARI
TRAFİK BİLGİLERİ SBS-DPYB SINAVLARI
İLKYARDIM BİLGİLERİ SÜRÜCÜ KURSU SORU
ÇOCUK HASTALIKLARI KPSS-PMYO-ALES-SORU
ÇOCUK OYUNLARI BELGESELLER
MANİLER YURDUMUZ
TEKERLEMELER DÜNYAMIZ
SOSYAL ÖDEV KAPAKLARI DİN KÜL. ÖDEV KAPAKLARI
BARBİ ÖDEV KAPAKLARI TRAFİK ÖDEV KAPAKLARI
FEN ÖDEV KAPAKLARI TARİH ÖDEV KAPAKLARI
BEDEN EĞ. KAPAKLARI MÜZİK ÖDEV KAPAKLARI
TÜRKÇE ÖDEV KAPAKLARI MATEMATİK ÖDEV KAPAKLARI
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
5.SINIF ONLİNE TESTLER


MADDENİN DEĞİŞİMİ TENINMASI


1. I. Güneş, ısı ve ışık kaynağıdır.
II. Güneş çevresine enerjiyi ışınlarla yayar.
III. Güneş, ısı kaynağı değildir.
IV: Güneş pilleri, Güneş’ten gelen enerjiyi ısı enerjisine dönüştürür.
Yukarıda Güneş ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I-II B) II-III    C) I-III-IV     D) I-II-III-IV

2. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtlardan değildir?

A) kömür B) petrol    C) doğalgaz  D) ispirto

3. Isı ve sıcaklık ile ilgili verilen karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

A) Isı ve sıcaklık bir enerji çeşididir.
B) Isı ve sıcaklık termometre ile ölçülür.
C) Isının birimi kalori; sıcaklığın birimi ˚C’dir.
D) Her ikisi de aynı maddede aynı miktarda değişir.

4. Bir maddeye verilen ısı, sıcaklığı arttırarak maddenin boyutunda değişim meydana getirirse; bu değişim aşağıdakilerden hangisi olur?

A) genleşme B) yoğunlaşma C) buharlaşma D) kaynama

5. Buharlaşma olayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sıvıların ısı alarak gaz haline geçmesinde buharlaşma olur.
B) Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.
C) Buharlaşma sıvının yüzeyine gerçekleşir.
D) Buharlaşan sıvıların sıcaklığı değişmez.

6. İnsan taşıyan balonlar yapılırken gazların hangi özelliğinden faydalanılmıştır?

A) genleşme B) buharlaşma C) yoğunlaşma D) esneme

7. I. Kaynama sadece belli sıcaklıkta gerçekleşir.
II. Sıvının tüm yüzeylerinde gaz haline geçiş vardır.
III. Kaynama sırasında sıcaklık hep aynıdır.
IV. Her kaynama olayında buharlaşma olayı da gerçekleşir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I-II     B) I-II-III-IV   C) II-III     D) I-II-III

8. “Bir maddenin ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesi olayına………; bir maddenin ısı vererek sıvı halden katı hale geçmesi olayına………denir. ” Yukarıdaki boşluklara sıra ile hangileri gelmelidir?

A) erime-kaynama     B) buharlaşma-donma
C) erime-donma        D) buharlaşma-kaynama

9. “Her maddenin kendine has özellikleri vardır. Bunlara…………özellik denir.” Cümlesinde boşluğa getirilebilecek en uygun kelime hangisidir?

A) ortak   B) ayırt edici    C) temel D) genel

10. Kaynama noktası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün sıvıların kaynama noktası farklıdır.
B) Kaynama noktası, bütün maddeler için ayırt edici özelliktir.
C) Kaynama noktası kaynama süresince hep aynıdır.
D) Isıtılan sıvıların sıcaklıkları kaynama noktasına gelinceye kadar artar.

11. Saf maddelerin erime ve donma sıcaklıkları sabittir. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisinin erime ve donma sıcaklığı sabit değildir?

A) su    B) kükürt        C) tuz    D) tuzlu su

12. Demir çiviyi suya attığımızda batar. Mumu suya atarsak yüzer. Aynı suda bu iki maddeden birinin batarken diğerinin yüzmesinin nedeni maddelerin hangi özelliğiyle ilgilidir?

A) hacim          B) kütle
C) yoğunluk      D) kaynama noktası

13. Suyun hal değişimine uğrayarak yerküre ile havaküre arasında devam eden dolanımı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılabilir?

A) Gökkuşağı B) Su Döngüsü
C) Yıldırım D) Suyun Halleri

14. Yeryüzünde bulunan sular buharlaşarak gökyüzünde neyi oluşturur?

A) Yıldız B) Güneş          C) Bulut D) Akarsu

15. Isı ile ilgili aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Isıyı ölçmek için kalorimetre kabı kullanılır.
B) Isı birimi kalori ya da joule’dur.
C) Maddelerin yakılmasıyla ısı oluşur.
D) Isıtılan maddelerin sıcaklığı değişmez.

16. Hal değişimi gerçekleşirken aşağıdakilerden hangisinin önemli etkisi vardır?

A) ısı            B) hareket     C) kütle         D) hacim

17. Aşağıdaki durumlardan hangisinde madde, katı halden sıvı hale geçmez?

A) buzun ermesi B) karın erimesi
B) mumun erimesi D) suyun buharlaşması

18. Yoğuşma sırasında madde hangi hallerde değişime uğrar?

A) sıvı-gaz B) gaz-sıvı    C) katı-sıvı D) gaz-katı

19. Aşağıdaki olaylardan hangisinde ısı verilir?

A) Camda buğulanma olması
B) Suyun kaynaması
C) Karın erimesi
D) Kolonyanın uçması

20. Suyun hal değişimine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Su 0˚C’de erir.
B) Su 100˚C’de kaynar.
C) Su sadece 100˚C’de buharlaşır.
D) Su, 0˚C’de donar.

 

 

 


          

 

.                                                                  . .                                                            .

 

   


 


1. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

2. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 


3. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

4. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

5. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

6. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

7. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 


8. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

9. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

10. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 


11. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 


12. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

13. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

14. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

15. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 
16. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

17. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

18. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

19. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 20. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

       

 

<<<<ONLİNE TESTLERE DÖN                                                                                         <<<<  ANA SAYFAYA DÖN

 

6.SINIF DÖKÜMANLARI
7.SINIF DÖKÜMANLARI
8.SINIF DÖKÜMANLARI
ZEKA SORULARI
FEN VETEK. SUNULARI
İNGİLİZCE SUNULARI
TÜRKÇE SUNULARI
SATRANÇ SUNULARI
ÇANAKKALE
İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM
SATRANÇ OYNA
ONLİNE-PHOTOSHOP
OKUL BAŞARISI
TEST ÇÖZME TEK.
ÖZEL EĞİTİM
 
KANUNLAR
İSTİKLAL MARŞI
ATATÜRK İLKELERİ
ATATÜRK İNKILAPLARI
MANDALA ÇALIŞMALARI
PERFORMANS GÖREVLERİ
PERFOR-PROJE LİSTESİ
PROJE GÖREVLERİ
YAZILILAR4-8
SOSYAL BİL. SUNULARI
GÖRSEL SANATLAR SUNU
MATEMATİK SUNULARI
BEDEN EĞİ. SUNULARI
BİLGİSAYAR EĞİTİMİ
MEVZUAT  
DERS ÇALIŞMA
HIZLI OKUMA
İLGİNÇ BİLGİLER
PRATİK BİLGİLER
EĞİTİCİ VİDEOLAR
ŞİİR DİNLE
KELOĞLAN  MASALLARI  İZLE
ŞİİRLER
SUNULAR
DERS ANLATIMI SUNULARI
NOKTALAMA İŞARETLERİ
X
 
                                                                                                                                                                                                    
EĞİTİM İLE İLGİLİ HERŞEY
TESTLERİM.NET
Ödev
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
 
 
  İLETİŞİM:  egitimevi.net@gmail.com
Copyright © 2018 Egitimevi.net  Tüm Hakları Saklıdır.