EĞİTİMEVİ.NET
 
TESTLER-ONLİNE ÇÖZ İNDİR ÇÖZ
İHSAN DURAK
 
Siteniz İçin Kodumuz
Sitenizde Görünümü
EĞİTİMEVİ.NET
 
FEN ANİMASYONLARI DERS ÇALIŞMATEKNİKLERİ
HIZLI OKUMA SATRANÇ OYNA
OKUL BAŞARISI 18 SANİYE TESTİ
TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ MATEMATİK FLASHLAR
SINAV KAYGISI MAT-VİDEO-SUNU
DAVRANIŞLARIMIZ MATEMATİK SORU BANK
DEPREM KONU ANLATIMLARI
SINIF İÇİ OYUNLAR ÖĞRETMEN DOSYALARI
İLGİNÇ BİLGİLER ZÜMRELER
PRATİK BİLGİLER OSS SORULARI
TRAFİK BİLGİLERİ SBS-DPYB SINAVLARI
İLKYARDIM BİLGİLERİ SÜRÜCÜ KURSU SORU
ÇOCUK HASTALIKLARI KPSS-PMYO-ALES-SORU
ÇOCUK OYUNLARI BELGESELLER
MANİLER YURDUMUZ
TEKERLEMELER DÜNYAMIZ
SOSYAL ÖDEV KAPAKLARI DİN KÜL. ÖDEV KAPAKLARI
BARBİ ÖDEV KAPAKLARI TRAFİK ÖDEV KAPAKLARI
FEN ÖDEV KAPAKLARI TARİH ÖDEV KAPAKLARI
BEDEN EĞ. KAPAKLARI MÜZİK ÖDEV KAPAKLARI
TÜRKÇE ÖDEV KAPAKLARI MATEMATİK ÖDEV KAPAKLARI
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
5.SINIF ONLİNE TESTLER
FEN VE TEKNOLOJİ TEST-6

VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM-MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI-3


1.Buna göre hangi tür besin maddelerine lugol (iyot çözeltisi) damlatılınca rengi maviye döner?
A)  Vitamin B)  Karbonhidrat C)  Protein D)  Yağ

ı-Vücutta düzenleyici görev yaparlar.
ıı-Vücudun direncini artırarak hastalıklardan korunmasını sağlar.
ııı-Büyüme, gelişmede diğer besinlerle birlikte rol alır.
ıv-Vücut için gerekli olan enerji kaynağıdır.
2.Vitaminlerin görevleri ile ilgi yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)  I ve II B)  I, II ve IV C)  I, II ve III D)  II, III ve IV

I. Yiyecek ve içeceklerin üzerinde bulunan son kullanma tarihine bakmak
II. Paketlenmiş gıdalarda Türk Standartları Enstitüsünün işaretini aramak
III.Gıdaların üzerinde Tarım Bakanlığının izni olup olmadığını kontrol etmek
3.Yediklerimiz ve içtiklerimiz sağlığımızla doğrudan etkilidir. Buna göre gıda maddeleri alırken yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?
A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III

Ağız – yutak – kalın bağırsak – mide – ince bağırsak – yemek borusu
4.Yukarıda sindirim sırasında besinlerin izlediği yolun doğru verilmiş olması için hangi iki yapı veya organın yerleri değiştirmelidir?
A)  Yutak ve ince bağırsak B)  Kalın bağırsak ve yemek borusu
C)  Mide ve yemek borusu D)  Ağız ve yutak

I. Kesici dişler; hem alt hem üst çenede dörder tane bulunur. Yiyecekleri ısırmaya ve koparmaya yarar.
II. Azı dişleri; küçük azı ve büyük azı olmak üzere toplam on altı tanedir. Yiyecekleri ufalamak ve öğütmeye yarar.
III. Köpek dişleri; 18 -22 yaşları arasında çıkar. İki alt ve iki üst çenede olmak üzere dört tanedir. Akıl dişleri de denir.
Şekil ve görevlerine göre dişler kesici dişler, azı dişler ve köpek dişleri diye üçe ayrılır.
5.Buna göre bu dişlerin özellikleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III

6.İdrar kanalı aşağıdaki organlardan hangi ikisini birbirine bağlar?
A)  Karaciğer – böbrek B)  Böbrek – bağırsak
C)  İdrar kesesi – idrar borusu D)  Böbrekler – idrar kesesi

I.Vücudumuzun yaklaşık %70 inin oluşturan su yaşamsal faaliyetler için gereklidir.
II.Böbreklerin sağlığını korumak için bol su içilmelidir.
III.Kanımızı atık maddelerden arındırmak için süzgeç görevindeki yapılara sahip olan organımız böbreklerdir.
7.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III

I.Akciğerler II. Böbrekler III. Deri
8.İçtiğimiz suyun vücudumuzdan uzaklaştırılmasında yukarıda verilen yapı ve organların hangisi ya da hangileri görev alır?
A)  Yalnız I B)  Yalnız II C)  II ve III D)  I, II ve III

9.Sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden korunmak için spor yapmak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi sporun insan sağlığına faydalarından biri değildir?
A)  Vücudumuzu güçlendirir. B)  Vücudu zayıf düşürüp dayanıksız hale getirir.
C)  Sağlıklı ve zinde olunmasını sağlar. D)  İnsanda bulunan fazla kiloları verdirir.

10.Suyun doğadaki dolanımına su döngüsü denir.Su döngüsünün gerçekleşmesi için sürekli buharlaşma olması gerekir. Buna göre yeryüzünde buharlaşmayı sağlayan enerji aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Sobadaki odunun yanmasıyla açığa çıkan enerji B)  Arabalarda kullanılan benzinin yanmasıyla açığa çıkan enerji
C)  Kaloriferle yakılan kömürün açığa çıkardığı enerji D)  Dünya’dan çok uzakta bulunan Güneş’in yaydığı enerji

11.Sıcak su bulunan bir bardak, buzlu su bulunan daha büyük bir bardağın içine konulduğunda buz parçacıklarının
bir süre sonra eridiği gözlenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)  Sıcak sudan buzlu suya ısı geçtikçe buzlar erimeye başlamıştır. B)  Sıcak suyun sıcaklığı düşmüştür.
C)  Her iki bardaktaki suyun sıcaklıkları eşitlenene kadar ısı alışverişi devam eder.
D)  Buz parçacıklarının sıcaklığı düşer.

12.

A)  Isı ve sıcaklık farklı kavramlar mıdır?
  B) Isı alışverişi maddelerin sıcaklıkları eşitlenen kadar devam eder mi?
C)  Daha uzun süre ısıtılan maddenin sıcaklığı daha çok mu artar
D)  Isı sıcaklığı yüksek olandan, sıcaklığı düşük olana doğru mudur?

13.I.Termometre ile ölçülür. II.Birimi oC’dir. III. Sıcaklığı yükselen her madde ısı alıyordur.
Sıcaklıkla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III

14.Canlı kalıntılarından oluşmuş yakıtlara “fosil” yakıtlar denir. Bu yakıtlar yenilenemez enerji kaynaklarımızdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir? A)  Kömür B)  Odun C)  Petrol D)  Doğal gaz

15.


A)  550
B)  1080
C)  1630
D)  1700

16.Bir adet orta boy elma 63 kcal enerji verdiğine göre 2 adet orta boy elma yiyen öğrenci kaç kj’luk enerji almış olur? (1kcal = 4 kj alınacak) A)  126 B)  189 C)  252 D)  504

17.


A)  Sıvıların hacmi var mıdır? B)  Isıtılan sıvı genleşir mi?
C)  Gazlar genleşir mi? D)  Cam boru sıvıyı her yönde iletir mi?

I.Kavanoz kapaklarının ısıtılınca daha kolay açılması
II.Gözlük çerçevelerine camların, çerçeve ısıtıldıktan sonra takılması
III. Termometre sıvısının sıcaklık arttıkça yükselmesi
18.Yukarıdaki olaylardan hangileri maddelerin genleşmesine örnek olarak verilebilir?
A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III

I.Boru hatlarındaki bağlantı yerlerinin birbiri içine girip çıkacak şekilde tasarlanması
II. Tren raylarında iki ray arasında boşluk bırakılması
III. Ağzına kadar su dolu tencerenin içindeki suyun kaynamaya başlayınca tencerenin kapağının kapatılması.
19.Yukarıdakilerden hangileri genleşmenin olumsuz etkilerine karşı alınan önlemlerdendir?
A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III

Maddelerin bir halden başka bir hale geçmesine hal değişimi denir.
20.Buna göre aşağıdakilerden hangisi hal değişine örnektir?
A)
Kağıdın yırtılması
B)  Mıknatısın demir tozlarını çekmesi
C)  Kaynamakta olan suyun buharlaşması
D)  Tabağın kırılması

 


          

 

   

 

   


 


1. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

2. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 


3. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

4. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

5. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

6. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

7. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 


8. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

9. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

10. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 


11. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 


12. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

13. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

14. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

15. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 
16. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

17. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

18. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

19. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 20. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK       

 

<<<<ONLİNE TESTLERE DÖN                                                                                         <<<<  ANA SAYFAYA DÖN

 

6.SINIF DÖKÜMANLARI
7.SINIF DÖKÜMANLARI
8.SINIF DÖKÜMANLARI
ZEKA SORULARI
FEN VETEK. SUNULARI
İNGİLİZCE SUNULARI
TÜRKÇE SUNULARI
SATRANÇ SUNULARI
ÇANAKKALE
İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM
SATRANÇ OYNA
ONLİNE-PHOTOSHOP
OKUL BAŞARISI
TEST ÇÖZME TEK.
ÖZEL EĞİTİM
 
KANUNLAR
İSTİKLAL MARŞI
ATATÜRK İLKELERİ
ATATÜRK İNKILAPLARI
MANDALA ÇALIŞMALARI
PERFORMANS GÖREVLERİ
PERFOR-PROJE LİSTESİ
PROJE GÖREVLERİ
YAZILILAR4-8
SOSYAL BİL. SUNULARI
GÖRSEL SANATLAR SUNU
MATEMATİK SUNULARI
BEDEN EĞİ. SUNULARI
BİLGİSAYAR EĞİTİMİ
MEVZUAT  
DERS ÇALIŞMA
HIZLI OKUMA
İLGİNÇ BİLGİLER
PRATİK BİLGİLER
EĞİTİCİ VİDEOLAR
ŞİİR DİNLE
KELOĞLAN  MASALLARI  İZLE
ŞİİRLER
SUNULAR
DERS ANLATIMI SUNULARI
NOKTALAMA İŞARETLERİ
X
 
                                                                                                                                                                                                    
EĞİTİM İLE İLGİLİ HERŞEY
TESTLERİM.NET
Ödev
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
 
 
  İLETİŞİM:  egitimevi.net@gmail.com
Copyright © 2018 Egitimevi.net  Tüm Hakları Saklıdır.