EĞİTİMEVİ.NET
 
TESTLER-ONLİNE ÇÖZ İNDİR ÇÖZ
İHSAN DURAK
 
Siteniz İçin Kodumuz
Sitenizde Görünümü
EĞİTİMEVİ.NET
 
FEN ANİMASYONLARI DERS ÇALIŞMATEKNİKLERİ
HIZLI OKUMA SATRANÇ OYNA
OKUL BAŞARISI 18 SANİYE TESTİ
TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ MATEMATİK FLASHLAR
SINAV KAYGISI MAT-VİDEO-SUNU
DAVRANIŞLARIMIZ MATEMATİK SORU BANK
DEPREM KONU ANLATIMLARI
SINIF İÇİ OYUNLAR ÖĞRETMEN DOSYALARI
İLGİNÇ BİLGİLER ZÜMRELER
PRATİK BİLGİLER OSS SORULARI
TRAFİK BİLGİLERİ SBS-DPYB SINAVLARI
İLKYARDIM BİLGİLERİ SÜRÜCÜ KURSU SORU
ÇOCUK HASTALIKLARI KPSS-PMYO-ALES-SORU
ÇOCUK OYUNLARI BELGESELLER
MANİLER YURDUMUZ
TEKERLEMELER DÜNYAMIZ
SOSYAL ÖDEV KAPAKLARI DİN KÜL. ÖDEV KAPAKLARI
BARBİ ÖDEV KAPAKLARI TRAFİK ÖDEV KAPAKLARI
FEN ÖDEV KAPAKLARI TARİH ÖDEV KAPAKLARI
BEDEN EĞ. KAPAKLARI MÜZİK ÖDEV KAPAKLARI
TÜRKÇE ÖDEV KAPAKLARI MATEMATİK ÖDEV KAPAKLARI
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
4.SINIF ONLİNE TESTLER
DENEME -1-


1.       Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır?

A) göğsüm                       B) boynun       

C) gözün                          D) aklımda

 

2.       Aşağıdaki kelimelerle  kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

    1. komşu        

     2. külüne    

     3. muhtaçtır   

     4. komşunun

  A) 1-2-3-4                     B) 2-3-1-4      

  C) 4-2-1-3                     D) 1-4-2-3

 

3.       sıkmak” kelimesi hangi cümlede (gerçek anlamının dışında) mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

  A) Şişenin kapağını çok sıkarsan şişe kırılabilir.

  B) Kaba konuşmaların ruhumu sıkıyor.

  C) Domatesleri sıkıp ezme.

  D) Balonu sıkıp patlatınca mutlu oldun mu?

 

4.       Zengin bir adam varmış. Huzursuz, sinirli , cimri  bir zenginmiş. Hiçbir kimseye iyilik etmez, hiçbir yoksula bir kuruş vermezmiş.” Cümlelerindeki altı çizili kelimelerin zıt anlamlıları hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

  A) fakir-sinirsiz-zengin                  

  B) varlıklı-sakin-zengin

  C) fakir-sakin-cömert                    

  D) cimri-sinirsiz-cömert

 

5.       Yarışçılar bizim evin önün…….geçip stadyum…….doğru ilerlediler. Stadyum…… geçtikten sonra saat kulesine yöneldiler. Yarış saat kulesin…… son buldu.” Paragraftaki boşluklara sırasıyla hangi ekler getirilmelidir?

  A) –den, -a, -u, -de                         

  B) –de, -den, -a, -de

  C) –den, -da, -u, -den                     

  D) –de, -a, -u, -den

 

6.       “Sana kaç defa söyledim. Buralardan kaç diye! ” cümlesinde altı çizili kelimelere ne ad verilir?

   A) gerçek anlamlı              B) eş anlamlı        

   C) eş sesli                         D) karşıt anlamlı

 

7.       Ayağını yorganına göre uzat” atasözü bize neyi öğütlemektedir?

   A) Tutumlu olmak              B) Yardımlaşmak   

   C) Ayağına iyi bakmak      D) Çalışmak

 

8.       Ahlak kuralları, bireylerin toplumda ilişkilerini düzenler.” Cümlesinde hece sayısı en fazla olan kelime hangisidir?

  A) kuralları                        B) bireylerin           

  C) toplumda                      D) ilişkilerini

 

9.       Aşağıdaki “küçük” sözcüklerinden hangisi sıfat( önad )tır?

   A) Nereye gitsek daha küçüğünü bulamadık

   B) Küçükler geleceğin büyükleridir.

   C) Küçük çocuklar bahçede top oynuyor.    

   D) Etek küçük geldi diye değiştirdik.

   

10.   Aşağıdakilerden hangisi “öfkelenmek, kızmak” anlamında bir deyimdir?

  A) Ter dökmek           B) Tepesi atmak   

  C) göze gelmek          D) Yüreği hoplamak

 

11.   “Doğru insan toplumda saygı görür.” Cümlesinde hangi sözcük soyut (mana) adıdır?

  A) İnsan                    B) saygı            

  C) toplum                  D) görür

 

12.   Aşağıdaki adlardan hangisi topluluk adı değildir?

    A) ordu                     B) aile          

    C) yaprak                 D) demet

13.   “ Ordu’ya en yakın ilçeler Ulubey, Perşembe ve Gülyalı’dır.”cümlesinde kaç tane özel isim vardır?

 A) 2                    B5                   

 C) 4                             D) 3

 

14.   “Adem Bey; Yaren, Nilgün, Serpil ve Barış’ın babasıdır.” cümlesinde altı çizili sözcüklerin yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılabilir?

          A) onun                        B) onların              

          C) senin                       D) Bizim

 

15.   OTürk milletine bağımsızlığını      kazandıran

  1      2                            3

        bir liderdi.”    cümlesinde kaç numaralı sözcük bir  

                 4

         ismin yerine kullanılmıştır?

          A) 1                              B) 2                        

          C) 3                              D) 4    

16.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki kullanılmamıştır?

          A) Ali üzülünce ağlar.                                

          B) Çocuklar, buraya gelin!

          C) Amcası yeğenine oyuncaklar getirmiş. 

          D) Tepsi elinden düşünce bardaklar kırıldı.

 

17.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’Kara’’ kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır?

          A) Çocuğun saçı kara      

          B) Kara haber tez duyulur     

          C) Kara kış geldi         

          D) Kara kara düşünme

 

18.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine kullanılan bir sözcük vardır?

  A) Aslı, gördüklerini tek tek anlattı.                  

  B) Onların sesleri bize kadar geliyordu.

     C) Hediye, tüm çocukları heyecanlandırır.       

     D) Arzu yaptıklarına pişman oldu.

 

19.   Aşağıdaki cümlelerde hangi kelime ismin hal eklerinden birisini almamıştır?

          A) Ediz, evde ders çalışıyor.                              

          B)  Barış, arabayı hızlı sürmeye başladı.

          C) Yusuf, arkadaşından ödünç kalem almış              

          D) Özgür, iki kitap aldı.

 

20.   Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sonuna ünlüyle başlayan bir ek getirilirse sondaki harf yumuşar?

         A) Ağaç                     B) Üç      

         C) Çeyiz                    D) Türk


 
          
  

1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)


 

3. SORU
A)
B)
C)
D)

 

4. SORU
A)
B)
C)
D) 5. SORU
A)
B)
C)
D)

 6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)
 


10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

 

16. SORU
A)
B)
C)
D)

 

17. SORU
A)
B)
C)
D)
 


18. SORU
A)
B)
C)
D)
 

19. SORU
A)
B)
C)
D)

 

20. SORU
A)
B)
C)
D)

 

 

DEĞERLENDİR

       

 

6.SINIF DÖKÜMANLARI
7.SINIF DÖKÜMANLARI
8.SINIF DÖKÜMANLARI
ZEKA SORULARI
FEN VETEK. SUNULARI
İNGİLİZCE SUNULARI
TÜRKÇE SUNULARI
SATRANÇ SUNULARI
ÇANAKKALE
İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM
SATRANÇ OYNA
ONLİNE-PHOTOSHOP
OKUL BAŞARISI
TEST ÇÖZME TEK.
ÖZEL EĞİTİM
 
KANUNLAR
İSTİKLAL MARŞI
ATATÜRK İLKELERİ
ATATÜRK İNKILAPLARI
MANDALA ÇALIŞMALARI
PERFORMANS GÖREVLERİ
PERFOR-PROJE LİSTESİ
PROJE GÖREVLERİ
YAZILILAR4-8
SOSYAL BİL. SUNULARI
GÖRSEL SANATLAR SUNU
MATEMATİK SUNULARI
BEDEN EĞİ. SUNULARI
BİLGİSAYAR EĞİTİMİ
MEVZUAT  
DERS ÇALIŞMA
HIZLI OKUMA
İLGİNÇ BİLGİLER
PRATİK BİLGİLER
EĞİTİCİ VİDEOLAR
ŞİİR DİNLE
KELOĞLAN  MASALLARI  İZLE
ŞİİRLER
SUNULAR
DERS ANLATIMI SUNULARI
NOKTALAMA İŞARETLERİ
X
 
                                                                                                                                                                                                    
EĞİTİM İLE İLGİLİ HERŞEY
TESTLERİM.NET
Ödev
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
 
 
  İLETİŞİM:  egitimevi.net@gmail.com
Copyright © 2018 Egitimevi.net  Tüm Hakları Saklıdır.