EĞİTİMEVİ.NET
 
TESTLER-ONLİNE ÇÖZ İNDİR ÇÖZ
İHSAN DURAK
 
Siteniz İçin Kodumuz
Sitenizde Görünümü
EĞİTİMEVİ.NET
 
FEN ANİMASYONLARI DERS ÇALIŞMATEKNİKLERİ
HIZLI OKUMA SATRANÇ OYNA
OKUL BAŞARISI 18 SANİYE TESTİ
TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ MATEMATİK FLASHLAR
SINAV KAYGISI MAT-VİDEO-SUNU
DAVRANIŞLARIMIZ MATEMATİK SORU BANK
DEPREM KONU ANLATIMLARI
SINIF İÇİ OYUNLAR ÖĞRETMEN DOSYALARI
İLGİNÇ BİLGİLER ZÜMRELER
PRATİK BİLGİLER OSS SORULARI
TRAFİK BİLGİLERİ SBS-DPYB SINAVLARI
İLKYARDIM BİLGİLERİ SÜRÜCÜ KURSU SORU
ÇOCUK HASTALIKLARI KPSS-PMYO-ALES-SORU
ÇOCUK OYUNLARI BELGESELLER
MANİLER YURDUMUZ
TEKERLEMELER DÜNYAMIZ
SOSYAL ÖDEV KAPAKLARI DİN KÜL. ÖDEV KAPAKLARI
BARBİ ÖDEV KAPAKLARI TRAFİK ÖDEV KAPAKLARI
FEN ÖDEV KAPAKLARI TARİH ÖDEV KAPAKLARI
BEDEN EĞ. KAPAKLARI MÜZİK ÖDEV KAPAKLARI
TÜRKÇE ÖDEV KAPAKLARI MATEMATİK ÖDEV KAPAKLARI
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
6.Sınıf Türkçe Online Testler

 

1. (1) Şair yeni bir şiir kitabı yayınladı.(2) Kitap, şairin geleneksel şiir kalıplarını kullanarak yazdığı şiirlerden oluşuyor.(3) Bu şiirlerde kimi zaman, şairin insanı çok derinden etkileyen sesini duyuyoruz. (4) Kitaptaki şiirlerin çoğu sevgi, ayrılık, özlem gibi kişisel temalar üzerine yazılmış.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2. Nasrettin Hoca fıkraları, zeka oyunları ve ince, anlamlı sözlerle doludur.Bu fıkralarda ana düşünceyi içeren böyle sözlere ne ad verilir?

A) Nükte B) Espri C) Güldürü D) Şaka

3- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi ünsüz benzeşmesi kuralına uygundur?
A) Bizimkiler balıktan geldiler.
B) Ahpapca bir tutum takındı.
C) Başını hafifce öne eğdi.
D) Beğenmediğini açıkca söyledi.

4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesiyle ilgili bir yazım yanlışı vardır.?
A) Asfaltın onarımı
B) Herkesin derdi
C) Ağızının içi
D) Değirmenin suyu

5- Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır?

a. Sevimli
b. Sağlık
c. Bilgin
d. Yazı

6-Altı çizili sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?

e. Kalemlerimden birini sen al.
f. Tahtayı nöbetçi sildi.
g. Öğrenciler ödevlerini getirdiler.
h. Sınıfımızda kitaplık bulunuyor.

7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi olmuştur?

a) Elindeki gazeteyi sessizce okuyor.
b) Ailesinden uzak kalınca onların değerini anladı.
c) Sevinçten ne yapacağını bilmiyor.
d) Tatilde buz patenine gitmek istiyor.

8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?

a) Masa örtüsünün rengini beğenmedi.
b) Kalemimin ucunu açıp yerime oturdum.
c) Bu mevsimde denizin dibini göremezsin.
d) Coğrafya sınavına büyük bir titizlikle hazırlandı.

9- Aşağıdaki kelimelerin hangisi tür olarak diğerlerinden farklıdır?

A)Kişilik B)Simit C) Gelmiş D)Sütlaç

10-‘’ soğuk ‘’ kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Bana her zaman soğuk davranıyor.
B) Hava soğuk dışarı çıkmayın.
C) Soğuk soğuk meyveleri yersen karnın ağrır.
D) Bu duvarlar çok soğuk.

11-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı
kelimeler birlikte kullanılmıştır?

A)Herkese eşit , sevecen davranır.
B) Bana, bunları her gün söyler.
C)Konuyu ona buna anlatma.
D)Köyde iyi ve kötü günlerimiz oldu.

12- ‘’ Bıçağı bana verir misin?

Cümlesinde ,altı çizili kelimedeki ses olayı hangisidir?

A) Ali kitabı bana verdi.
B) Defteri ona ver.
C) Babam bana sitem etti.
D) Öğretmene seni sorduk.

13 - ‘2Yazlıktan yeni dönmüştük’’

Cümlesinde hangi kelime hem yapım eki hem de çekim eki almıştır ?
A) Yazlıktan
B) Sabah
C) Yeni
D) Dönmüştük

14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?
a-)Arkadaşının kalbini kırmış.
b-)Çocuk bileğini incitmiş.
c-)Türkiye pazar günü sandığa gidecek.
d-)İşlerini hukuka uygun yapar.

15-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?
a-)Üniversite’de okumaya gönlü yok.
b-) Fikrimi soran olmadı.
c-) Sonunda sabrımı taşırdılar.
d-)Resim dersini çok seviyorum.

16-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ekin görevi diğerlerinden farklıdır?
A) Gönlüm herkese hoşgörü ile bakıyor.
B) Derdim büyüktür kimselere söyleyemem.
C) Bilim çağında yaşıyoruz.
D) Sözüm çevreyi kirletenlere.

17- “Bakıp imreniyorum akınına
Şehrin üstünden geçen bulutların.”
Altı çizili sözcükteki ses olayının örneği aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Bütün bunlar aşkın güzelliğidir.
B) Alnınızda ne derin bir ıstırap izi var.
C) Dağların ardından ateş yükseldi.
D) Beklemekle geçti bütün günümüz.

18- Sevdiklerimizin ölümü, ‘dün’den değil; ‘yarın’dan ayrıldığımız için acı verir bize.
Bu cümle anlamca aşağıdakilerden hangisine en yakındır?
A) Yaşam, sevdiklerimizle bir aradayken tat verir bizlere.
B) Sevdiğimiz insanların ölümüne üzülmemizin nedeni, onlarla geleceği paylaşamayacak olmamızdır.
C) Yaşamımızda önemli yer tutan insanların ölümü karşısında, yaşamdaki her şey acı verir bize.
D) Yitirdiğimiz her insanla yaşamın aslında ne kadar boş ve anlamsız olduğunu bir kez daha anlarız.

19- 1. onlara
2.sayesinde
3.buluruz
4.yolumuzu
5.ama
6.hiçbir zaman
7.onlar
8.ulaşamayız
Bu sözcüklerin tamamını kullanarak, ‘İdealler yıldızlara benzer.’ Cümlesini açıklayıcı bir yargı oluşturulmak istendiğinde doğru sıralama nasıl olur?
A) 1-6-8-5-7-2-4-3
B) 4-7-2-5-3-1-8-6
C) 6-1-8-4-5-3-2-7
D) 8-6-5-1-74-3-2

20-‘’-de’’eki ,aşağıdaki sözcüklerden hangisine ulanırken( eklenirken) ünsüz benzeşmesi kuralı uygulanır?
a- Kitap
b-Okul
c- Defter
d- Kalem 

.                                                              . .                                                        .
         
   

 


1. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK2. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK


3. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 4. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 5. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 6. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 
7. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK8. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK9. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK10. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK11. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK12. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK13. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

14. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK15. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

16. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK17. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK18. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK19. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK20. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

 

 

       

 

<<<<ONLİNE TESTLERE DÖN                                                                                         <<<<  ANA SAYFAYA DÖN
6.SINIF DÖKÜMANLARI
7.SINIF DÖKÜMANLARI
8.SINIF DÖKÜMANLARI
ZEKA SORULARI
FEN VETEK. SUNULARI
İNGİLİZCE SUNULARI
TÜRKÇE SUNULARI
SATRANÇ SUNULARI
ÇANAKKALE
İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM
SATRANÇ OYNA
ONLİNE-PHOTOSHOP
OKUL BAŞARISI
TEST ÇÖZME TEK.
ÖZEL EĞİTİM
 
KANUNLAR
İSTİKLAL MARŞI
ATATÜRK İLKELERİ
ATATÜRK İNKILAPLARI
MANDALA ÇALIŞMALARI
PERFORMANS GÖREVLERİ
PERFOR-PROJE LİSTESİ
PROJE GÖREVLERİ
YAZILILAR4-8
SOSYAL BİL. SUNULARI
GÖRSEL SANATLAR SUNU
MATEMATİK SUNULARI
BEDEN EĞİ. SUNULARI
BİLGİSAYAR EĞİTİMİ
MEVZUAT  
DERS ÇALIŞMA
HIZLI OKUMA
İLGİNÇ BİLGİLER
PRATİK BİLGİLER
EĞİTİCİ VİDEOLAR
ŞİİR DİNLE
KELOĞLAN  MASALLARI  İZLE
ŞİİRLER
SUNULAR
DERS ANLATIMI SUNULARI
NOKTALAMA İŞARETLERİ
 
 
                                                                                                                                                                                                    
EĞİTİM İLE İLGİLİ HERŞEY
TESTLERİM.NET
Ödev
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
 
 
  İLETİŞİM:  egitimevi.net@gmail.com
Copyright © 2018 Egitimevi.net  Tüm Hakları Saklıdır.