EĞİTİMEVİ.NET
 
TESTLER-ONLİNE ÇÖZ İNDİR ÇÖZ
İHSAN DURAK
 
Siteniz İçin Kodumuz
Sitenizde Görünümü
EĞİTİMEVİ.NET
 
FEN ANİMASYONLARI DERS ÇALIŞMATEKNİKLERİ
HIZLI OKUMA SATRANÇ OYNA
OKUL BAŞARISI 18 SANİYE TESTİ
TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ MATEMATİK FLASHLAR
SINAV KAYGISI MAT-VİDEO-SUNU
DAVRANIŞLARIMIZ MATEMATİK SORU BANK
DEPREM KONU ANLATIMLARI
SINIF İÇİ OYUNLAR ÖĞRETMEN DOSYALARI
İLGİNÇ BİLGİLER ZÜMRELER
PRATİK BİLGİLER OSS SORULARI
TRAFİK BİLGİLERİ SBS-DPYB SINAVLARI
İLKYARDIM BİLGİLERİ SÜRÜCÜ KURSU SORU
ÇOCUK HASTALIKLARI KPSS-PMYO-ALES-SORU
ÇOCUK OYUNLARI BELGESELLER
MANİLER YURDUMUZ
TEKERLEMELER DÜNYAMIZ
SOSYAL ÖDEV KAPAKLARI DİN KÜL. ÖDEV KAPAKLARI
BARBİ ÖDEV KAPAKLARI TRAFİK ÖDEV KAPAKLARI
FEN ÖDEV KAPAKLARI TARİH ÖDEV KAPAKLARI
BEDEN EĞ. KAPAKLARI MÜZİK ÖDEV KAPAKLARI
TÜRKÇE ÖDEV KAPAKLARI MATEMATİK ÖDEV KAPAKLARI
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
4.SINIF ONLİNE TESTLER TÜRKÇE

DÜNYAMIZ VE UZAY   isim-sıfat – paragraf  TEST-13

    Devrin padişahı, sarayının bahçesindeki bir ağaç için bahçıvana, "Bu gül ağacına iyi bak!" emrini verdi. Bir gün bir bülbül bu ağaca musallat olup, gülleri yere serdi. Bahçıvan, olanları padişaha anlattığında padişah "Sen hiç merak etme, bülbülün yaptığı yanına kalmaz." diye yanıt verdi. Bahçıvan birkaç gün sonra bülbülü bir yılanın ağzında görünce bunu da padişaha anlattı. Padişah yine aynı yanıtı verdi.
Bir süre sonra bahçıvanın ayağına dolaşan yılan bahçıvan tarafından öldürülünce, padişah bahçıvan için aynı şeyi söyledi.
Bir zaman sonra bahçıvan padişahı kızdıracak bir suç işledi. Başına gelecekleri bildiği için padişaha çıkıp "Yapanın yanına kalmayacağını siz söylerdiniz. Şahsınıza karşı işlediğim suç için ölüm cezası vereceksiniz. Bana bu cezayı verirseniz sizin yanınıza kalır mı?" diye sordu. Padişahı kendine getiren bu soru, bahçıvanı affetmesini sağladı.

(1 ve 2. soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayın.)

1. Padişahın olaylar karşısındaki tavrı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Suçluları cezalandırmıştır.
B.  Olaylarla ilgilenmemiştir.
C. Herkesin yaptığının karşılığını göreceğini söylemiştir.
D. Görevli sayısını artırmıştır.

2. Aşağıdakilerden hangisi bahçıvanın padişahın kendisine ceza vermesini önlemek için aldığı bir önlemdir?
A. Yaptığından çok pişman olduğunu söylemiştir.
B. Kendisini affetmesi için padişaha yalvarmıştır.
C. Yaptığı hizmetleri hatırlatmıştır.
D. Yapanın yanına kalmayacağını hatırlatmıştır.

3. "Ahmet Yarbay, bir eri makamına çağırdı." cümlesinde unvan belirten sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A. yarbay B. Ahmet  C. er D. makam

4. "Genç bir delikanlı, elinde hortum, çiçekleri suluyordu." cümlesinde adı niteleyen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A. genç   B. delikanlı  C. hortum D. bir

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adı işaret ederek belirten bir sözcük vardır?
A. Kışın burası sessiz olur.
B.  Çocuklar bu odada oturuyorlar.
C. Şuraya bir ağaç dikelim.
D. Orada çok güzel evler var.

6.     Televizyonda sık sık tiyatrocuların seyirci azlığından yakındığını hepiniz duymuşsunuzdur. Herkes tiyatronun öneminden bahseder. Hatta "Tiyatro mu, sinema mı?" sorusuna alınan yanıt her zaman "Tiyatro." olmuştur. Birçok ünlü film sanatçısı, tiyatro kökenli olmakla övünür. Tiyatronun birçok kişi tarafından kabul edilen bu üstünlüğüne rağmen, böyle bir sıkıntı yaşaması sizce de ilginç değil mi?
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A. Tiyatro ve sinema karşılaştırmaları yapılmaktadır.
B. Tiyatro seyircisinin az olması bir sorun olarak belirtilmektedir.
C. Tiyatronun sinemadan daha üstün olduğu birçok kişi tarafından kabul edilmektedir.
D. Tiyatroya daha fazla emek harcandığından daha değerlidir.

7. Hatırlıyorum da küçükken televizyonu çok dikkatli incelerdim. (I) Televizyonda seyrettiğim insanların, o kutunun içinde nasıl yaşadıklarını öğrenmek isterdim. (II) "Bu kutunun içine o kadar çok insan nasıl sığabiliyor?" diye düşünürdüm. (III) Televizyon günümüzün en önemli iletişim araçlarından biridir. (IV) Çocukluk işte!
Yukarıdaki paragraftan hangi cümle çıkarılırsa, anlamlı bir bütün elde edilir?
A.I   B. II   C. III      D. IV

8. Ülkemizde yaşamış ve yaşadığı dönemle birlikte günümüze de damgasını vurmuş birçok değerimiz vardır. Yunus Emre'nin insan sevgisi, Mevlana'nın hoşgörüsü, Hacı Bektaşi Veli'nin öğütleri, Nasrettin Hoca'nın gerçekçiliği ve ince zekâsı yüzyıllardır bitmeyen bir türkü gibi herkesin dilinde  değil mi?  İşte bu  özellikleri …
Yukarıdaki paragrafta yarım kalan cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?
A. sayesinde onlar unutulamaz birer değer hâline gelmişlerdir.
B.  onları yaşadıkları zamanın ve mekânın ötesine taşımıştır.
C. onlarla beraber yok olup gitmiştir.
D. onları gönüllerin sultanı yapmıştır.

9. Sorunları tek bir nedene bağlamak hiçbir zaman doğru değildir bence. Bunun da birçok nedeni var. Okul, aile, çevre, öğretmen, öğrencinin kendisi. .. Ne tek başına okul, ne tek başına aile, ne de öğretmen... Başarı ya da başarısızlıkta hepsinin payı vardır. Ama her öğrencide bunların oranları farklıdır. Bazen aile bazen de öğrencinin kendisi büyük bir etkendir.
Yukarıdaki açıklama aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtıdır?
A. Öğrenci başarısını arttırmak için ne yapılmalıdır?
B.  Öğrenci başarısının ya da başarısızlığının nedeni nedir?
C. Aile öğrenci başarısını nasıl etkiler?
D. Öğrenci başarısını etkileyen yalnızca aile midir?

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı bulunmaktadır?
A. Şiir, her çağda kendini yenilemelidir bana göre.
B.  Perili Köşk'ün yazarı Ömer Seyfettin'dir.
C. Bu yılki sınav çok zordu.
D. Bence insan, yaşamı yenmeyi bilmelidir.

11. "Güzel" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir addan önce gelerek o adın özelliği olarak kullanılmıştır?
A. Gördün güzelleri beni unuttun.
B. Yemek çok güzel olmuş.
C. Güzel, ne güzel olmuşsun görmeyeli.
D. Güzel elbiseler gördüm vitrinde.

12. "Eski ve kırık eşyaları dışarı attım." cümlesinde hangi sözcükler bir addan önce gelerek bu adın özelliğini belirtmektedir?
A. eski - kırık      B. eski - eşya
C. kırık - eşya     D. eşya - dışarı

13. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, addan önce gelerek o adın özelliği hakkında bilgi veren bir sözcük yoktur?
A. Ak akçe kara gün içindir.
B.  İnsanın iyisi iş başında belli olur.
C. Yarım hekim candan, yarım hoca dinden eder.
D. İyi dost, kötü günde belli olur.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adın birden fazla özelliği verilmiştir?
A. Sevimli hayvan herkesin ilgisini çekmişti.
B. Yaşlı kadıncağız dinleniyordu.
C. Küçük çocuk annesini arıyordu.
D. Minik bir kediyi seviyordu.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adları sayı yönünden belirten bir sözcük vardır?
A. Bilmediğim bir yere gitmek istiyorum.
B.  Hasta insanları görünce çok üzülüyorum.
C. İstanbul'da sadece bir gün kalabildim.
D. Yarım yamalak işler yapıyor.

16. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi kendisinden sonraki adın özelliğini belirtmemektedir?
A. Bazı öğrenciler daha ilgili oluyor.
B. Birkaç kişi geldi sadece.
C. Hiçbir hayvan bunu hak etmiyor.
D. Sen neden gelmiyorsun?

17.          I. İndi aniden yağmur
II. Güzel bir günün sonunda
III. Mis gibi kokuyordu toprak
IV. Yağmur sularının yanında
Numaralanmış dizelerin hangisinde, addan önce gelerek o adın özelliği hakkında bilgi veren bir sözcük vardır?
A. I    B. II   C. III      D. IV

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde addan önce gelerek o adın özelliği hakkında bilgi veren bir sözcük vardır?
A. Kapkara gözlerle dikkatlice bakıyordu.
B. Güzel güzel konuştu.
C. Annesiyle babası geldi.
D. Yemek yemek istemiyordu.

19. "Birçok yazar katılmıştı konferansa." cümlesinde altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam, hangi seçenekte verilmiştir?
A. belirsizlik  B. küçültme
C. benzerlik  D. biçim

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, addan önce gelerek o adın özelliği hakkında bilgi veren bir sözcük vardır?
A. Küçücük bir köpekti o.
B.  Onunla konuşmak için geldim.
C. Şunu dışarı çıkarır mısın?
D. Gülerek okula geldiler. 

.                                                              . .                                                        .
         
   


1. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

2. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

3. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 4. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

5. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

6. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 
7. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

8. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

9. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

10. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

11. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

12. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

13. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

14. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

15. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

16. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

17. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

18. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

19. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

20. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

       

 

<<<<ONLİNE TESTLERE DÖN                                                                                         <<<<  ANA SAYFAYA DÖN
6.SINIF DÖKÜMANLARI
7.SINIF DÖKÜMANLARI
8.SINIF DÖKÜMANLARI
ZEKA SORULARI
FEN VETEK. SUNULARI
İNGİLİZCE SUNULARI
TÜRKÇE SUNULARI
SATRANÇ SUNULARI
ÇANAKKALE
İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM
SATRANÇ OYNA
ONLİNE-PHOTOSHOP
OKUL BAŞARISI
TEST ÇÖZME TEK.
ÖZEL EĞİTİM
 
KANUNLAR
İSTİKLAL MARŞI
ATATÜRK İLKELERİ
ATATÜRK İNKILAPLARI
MANDALA ÇALIŞMALARI
PERFORMANS GÖREVLERİ
PERFOR-PROJE LİSTESİ
PROJE GÖREVLERİ
YAZILILAR4-8
SOSYAL BİL. SUNULARI
GÖRSEL SANATLAR SUNU
MATEMATİK SUNULARI
BEDEN EĞİ. SUNULARI
BİLGİSAYAR EĞİTİMİ
MEVZUAT  
DERS ÇALIŞMA
HIZLI OKUMA
İLGİNÇ BİLGİLER
PRATİK BİLGİLER
EĞİTİCİ VİDEOLAR
ŞİİR DİNLE
KELOĞLAN  MASALLARI  İZLE
ŞİİRLER
SUNULAR
DERS ANLATIMI SUNULARI
NOKTALAMA İŞARETLERİ
 
 
                                                                                                                                                                                                    
EĞİTİM İLE İLGİLİ HERŞEY
TESTLERİM.NET
Ödev
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
 
 
  İLETİŞİM:  egitimevi.net@gmail.com
Copyright © 2018 Egitimevi.net  Tüm Hakları Saklıdır.