EĞİTİMEVİ.NET
 
TESTLER-ONLİNE ÇÖZ İNDİR ÇÖZ
İHSAN DURAK
 
Siteniz İçin Kodumuz
Sitenizde Görünümü
EĞİTİMEVİ.NET
 
FEN ANİMASYONLARI DERS ÇALIŞMATEKNİKLERİ
HIZLI OKUMA SATRANÇ OYNA
OKUL BAŞARISI 18 SANİYE TESTİ
TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ MATEMATİK FLASHLAR
SINAV KAYGISI MAT-VİDEO-SUNU
DAVRANIŞLARIMIZ MATEMATİK SORU BANK
DEPREM KONU ANLATIMLARI
SINIF İÇİ OYUNLAR ÖĞRETMEN DOSYALARI
İLGİNÇ BİLGİLER ZÜMRELER
PRATİK BİLGİLER OSS SORULARI
TRAFİK BİLGİLERİ SBS-DPYB SINAVLARI
İLKYARDIM BİLGİLERİ SÜRÜCÜ KURSU SORU
ÇOCUK HASTALIKLARI KPSS-PMYO-ALES-SORU
ÇOCUK OYUNLARI BELGESELLER
MANİLER YURDUMUZ
TEKERLEMELER DÜNYAMIZ
SOSYAL ÖDEV KAPAKLARI DİN KÜL. ÖDEV KAPAKLARI
BARBİ ÖDEV KAPAKLARI TRAFİK ÖDEV KAPAKLARI
FEN ÖDEV KAPAKLARI TARİH ÖDEV KAPAKLARI
BEDEN EĞ. KAPAKLARI MÜZİK ÖDEV KAPAKLARI
TÜRKÇE ÖDEV KAPAKLARI MATEMATİK ÖDEV KAPAKLARI
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
4.SINIF ONLİNE TESTLER TÜRKÇE

OYUN VE SPOR   TÜREMİŞ KELİMELER  TEST-11

                              
Gazetelerde okur, televizyonlarda izlersiniz. İki elektrik direği arasındaki tel kopmuştur. Yanlışlıkla buna dokunanları ise, elektrik çarpmıştır. Sonuç üzüntü verici! Peki, o kuşlara ne dersiniz? Sabahtan akşama kadar o elektrik tellerinin üzerinde durur. Onlara bir şeycik olmaz. Akılsız, aptal kişilere "Kuş beyinli" deriz. Küçük, cılız kişilere "Kuş kadar cam var." deriz. Çok hafif şeyler içinse, "kuş gibi" deyiveririz.
Her şey bir yana. Sahi, o elektrik telleri üzerinde tüneyen kuşları neden elektrik çarpmıyor? Biz insan beyinlileri çarpan elektrik, o kuş beyinlileri neden çarpmıyor? Yoksa onlar bizden daha mı akıllı? Ne dersiniz?
 
(1 ve 2. soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayın.)

1. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
A. elektrik tellerinin insanları çarptığına
B. elektrik tellerindeki kuşlara bir şey olmamasının nedenlerine
C. kuşlarla ilgili benzetmeleri, yerici durumlarda kullandığımıza
D. kuşların, büyük vaktini elektrik tellerinde geçirmesine

2."Kuş gibi" benzetmesinin kullanıldığı durumlar aşağıdakilerden hangisidir?
A. akılsız insanları anlatmada
B. küçük, cılız insanları anlatmada
C. çok hafif şeyleri anlatmada
D. çok hızlı hareket eden şeyleri anlatmada

3.Aşağıdakilerden hangisinde "-lık" ekini alan sözcük soyut bir kavramı karşılamaktadır?
A. Çalışırken başlığını takmak zorundaymış.
B.  Güneş gözlüğümün camları kirlenmiş.
C. Lütfen tuzluğu uzatır mısınız?
D. Arkadaşlık, çocuk için önemli bir kavramdır.

4.Aşağıdakilerden hangisinde "Günümüzün en önemli problemlerinden biri işsizliktir." cümlesindeki altı çizili sözcükle aynı ekleri alan bir sözcük bulunmaktadır?
A. Bugün bizim evde temizlik var.
B. Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş.
C. Bu pencereye bir güneşlik takmalı.
D. Susuzluktan dilim damağım kurudu.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olasılık" söz konusu değildir?
A. Pencereyi silen kadın düşebilir.
B. Bir gün her şey güzel olabilir.
C. Otobüs kalkmış olabilir.
D. Sen de bizimle gelebilirsin.

"İnsanlar dışlarıyla karşılanır, içleriyle uğurlanır." sözü dış görünüşün de önemli olduğunu anlatan bir sözdür. İnsanın doğruluğu, dürüstlüğü, bilgisi, konuşması mutlaka çok önemlidir. Ancak, kişinin bu özellikleri zamanla anlaşılır. Bu nedenle insanlar, öncelikli olarak dış görünüşlerine göre değerlendirilirler.

6. Bu paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A. İyi ahlaklı insanlar toplum tarafından sevilirler.
B. Dış görünüş de iç görünüş kadar önemlidir.
C. İnsanların kişilikleri zamanla anlaşılır.
D. Dış görünüş çok önemlidir.

7. Hafta sonların en büyük eğlencem sinemaya gitmek. Sinemada film seyretmeyi çok seviyorum. Televizyonda da film seyrediyorum; .......... sinemadaki kadar eğlenceli olmuyor.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?
A. ama   B. yalnız C. hatta  D. fakat

8.     (I) Edindiğimiz bilgilerden sadece işimize yarayan bilgiler kalıyor.
(II) Bu nedenle, bir bilgiyi öğrenirken öncelikle onu nerede kullanacağımızı bilmeliyiz.
(III) Öğrendiklerimizi uyguladığımız sürece unutmuyoruz.
(IV) Böylece hem o bilgiyi öğrenmeye daha istekli oluruz hem de öğrendiklerimizi hemen unutmayız.

Yukarıdaki paragraftan hangi cümle çıkarılırsa anlamlı bir bütün elde edilir?
A. I   B. II   C. III       D. IV

9. Tiyatronun amacı, sadece eğlendirmek olmamalı, öyle de değil zaten. Tüm sanat dalları, insanları eğlendirirken aynı zamanda toplumsal sorunlara değinerek onları düşündürür. Tiyatroya gittiğiniz zaman, komedi de olsa, seyrettiğiniz oyun mutlaka sizi düşündürecektir.

Bu paragraf, aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtıdır?
A. Tiyatro hakkında ne düşünüyorsunuz?
B.  Tiyatroyu bir eğlence aracı olarak mı görüyorsunuz?
C. Tiyatronun amacı ne olmalıdır?
D. Tiyatroya gitmeyi sever misiniz?

10. İnsanlar rahatlamak için kendilerine farklı uğraşlar bulurlar. Ben de bahçe işleriyle uğraşarak rahatlıyorum. Toprağın, insanın bütün stresini aldığını düşünüyorum. Çıplak ayakla toprakta dolaşmayı denediniz mi hiç? Ağaçların, çiçeklerin arasında gezinmek, onlarla konuşmak, dalından kopardığınız bir meyveyi yemek... Sizi meşgul eden her şeyden anlık da olsa uzaklaşmak, doğayla iç içe olmak...
Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A. İnsanlar günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için farklı uğraşlar edinirler.
B.  İnsanlar için en güzel uğraş bahçe işleridir.
C. Toprak insanın stresini almaktadır.
D. Yazar doğayla iç içe olmayı sevmektedir.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-den" eki, eklendiği sözcüğün anlamını değiştirerek yeni bir sözcük oluşturmuştur?
A. Herkese içten davranmıyordu.
B. Kazandığını babasından duydu.
C. Evden gülerek çıkmıştı.
D. Bu davranışlarıyla gözden düştü.

12. "Güzellik, saygınlık ve dostluk
1            2               3
kavramları  üzerine konuştuk."
4
cümlesindeki altı çizili sözcüklerden hangisinde, aldığı ek nedeniyle yeni bir sözcük oluşmamıştır?
A. 1      B. 2  C. 3  D. 4

13. Anlamlı iki sözcüğün bir araya gelmesiyle birleşik sözcükler oluşur. Bu açıklamağa göre aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcük değildir?
A. Yeşilyurt   B. Eskişehir
C. Kızdırmak  D. tertemiz

14. "Yarınlar daha güzel olacak başarılı insanlar sayesinde." cümlesinde, hangi sözcük aldığı ek nedeniyle farklı bir anlam kazanmıştır?
A. başarılı   B. insanlar
C. yarınlar   D. sayesinde

15. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde aldığı ek nedeniyle anlamı değişen yeni bir sözcük bulunmaktadır?
A. Damlaya damlaya göl olur.
B. Bir çöplükte iki horoz ötmez.
C. Gülü seven dikenine katlanır.
D. Dost başa düşman ayağa bakar.

16. "-Siz" eki, varlık bildiren "-li" ekinin olumsuzudur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-siz" eki, bu kurala örnek olacak şekilde kullanılmıştır?
A. O akılsız adamdan ne hayır gelir.
B. Karşısındaki suratsız adam sizin neyiniz oluyor?
C. O çok huysuz bir insandır.
D. Sevgisiz yetişen çocuklar mutlu olamaz.

17. Duyu organlarımızdan en az biriyle algılayamadığımız; ancak varlığını hissedebildiğimiz adlar soyut adlardır.
Yukarıdaki bilgiye göre, "-gi" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklendiği sözcüğe soyut bir anlam kazandırmamıştır?
A. Neden silgini kaybettin?
B. En çok ihtiyacımız olan şey sevgi belki de.
C. Daha önce böyle bir duygu hissetmemiştim.
D. Büyüklerimiz bizden saygı beklerler.

18. "İlkokul öğretmenlerimizi unutmayız genellikle." cümlesindeki sözcüklerden hangisi birden çok sözcükten meydana gelmiştir?
A. öğretmenlerimizi  B.  genellikle
C. ilkokul  D. unutamayız

19. "Güçlükler bizi asla yormamalı." cümlesinde, hangi sözcüğün anlamı aldığı ek nedeniyle değişmiştir?
A. güçlükler    B. bizi
C. asla     D. yormamalı

20. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hiç ek almamıştır?
A. kahvaltılık  B. yolcu
C. tuzlu         D. kitap 

.                                                              . .                                                        .
         
   


1. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

2. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

3. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 4. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

5. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

6. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 
7. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

8. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

9. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

10. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

11. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

12. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

13. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

14. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

15. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

16. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

17. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

18. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

19. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

20. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

       

 

<<<<ONLİNE TESTLERE DÖN                                                                                         <<<<  ANA SAYFAYA DÖN
6.SINIF DÖKÜMANLARI
7.SINIF DÖKÜMANLARI
8.SINIF DÖKÜMANLARI
ZEKA SORULARI
FEN VETEK. SUNULARI
İNGİLİZCE SUNULARI
TÜRKÇE SUNULARI
SATRANÇ SUNULARI
ÇANAKKALE
İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM
SATRANÇ OYNA
ONLİNE-PHOTOSHOP
OKUL BAŞARISI
TEST ÇÖZME TEK.
ÖZEL EĞİTİM
 
KANUNLAR
İSTİKLAL MARŞI
ATATÜRK İLKELERİ
ATATÜRK İNKILAPLARI
MANDALA ÇALIŞMALARI
PERFORMANS GÖREVLERİ
PERFOR-PROJE LİSTESİ
PROJE GÖREVLERİ
YAZILILAR4-8
SOSYAL BİL. SUNULARI
GÖRSEL SANATLAR SUNU
MATEMATİK SUNULARI
BEDEN EĞİ. SUNULARI
BİLGİSAYAR EĞİTİMİ
MEVZUAT  
DERS ÇALIŞMA
HIZLI OKUMA
İLGİNÇ BİLGİLER
PRATİK BİLGİLER
EĞİTİCİ VİDEOLAR
ŞİİR DİNLE
KELOĞLAN  MASALLARI  İZLE
ŞİİRLER
SUNULAR
DERS ANLATIMI SUNULARI
NOKTALAMA İŞARETLERİ
 
 
                                                                                                                                                                                                    
EĞİTİM İLE İLGİLİ HERŞEY
TESTLERİM.NET
Ödev
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
 
 
  İLETİŞİM:  egitimevi.net@gmail.com
Copyright © 2018 Egitimevi.net  Tüm Hakları Saklıdır.