EĞİTİMEVİ.NET
 
TESTLER-ONLİNE ÇÖZ İNDİR ÇÖZ
İHSAN DURAK
 
Siteniz İçin Kodumuz
Sitenizde Görünümü
EĞİTİMEVİ.NET
 
FEN ANİMASYONLARI DERS ÇALIŞMATEKNİKLERİ
HIZLI OKUMA SATRANÇ OYNA
OKUL BAŞARISI 18 SANİYE TESTİ
TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ MATEMATİK FLASHLAR
SINAV KAYGISI MAT-VİDEO-SUNU
DAVRANIŞLARIMIZ MATEMATİK SORU BANK
DEPREM KONU ANLATIMLARI
SINIF İÇİ OYUNLAR ÖĞRETMEN DOSYALARI
İLGİNÇ BİLGİLER ZÜMRELER
PRATİK BİLGİLER OSS SORULARI
TRAFİK BİLGİLERİ SBS-DPYB SINAVLARI
İLKYARDIM BİLGİLERİ SÜRÜCÜ KURSU SORU
ÇOCUK HASTALIKLARI KPSS-PMYO-ALES-SORU
ÇOCUK OYUNLARI BELGESELLER
MANİLER YURDUMUZ
TEKERLEMELER DÜNYAMIZ
SOSYAL ÖDEV KAPAKLARI DİN KÜL. ÖDEV KAPAKLARI
BARBİ ÖDEV KAPAKLARI TRAFİK ÖDEV KAPAKLARI
FEN ÖDEV KAPAKLARI TARİH ÖDEV KAPAKLARI
BEDEN EĞ. KAPAKLARI MÜZİK ÖDEV KAPAKLARI
TÜRKÇE ÖDEV KAPAKLARI MATEMATİK ÖDEV KAPAKLARI
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
4.SINIF ONLİNE TESTLER TÜRKÇE

EŞ SESLİ-ZIT ANLAMLI- ANLAMDAŞ  TEST-10

M. Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi'dir. Atatürk, eğitiminin son aşamasında Harp Okulu'nu bitirerek orduya katıldı. I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de büyük zaferler kazandı.
Yurdumuzun her yani yabancı kuvvetlerce işgal edilince, 19 Mayıs 1919'da Anadolu’ya geçti. Halkı işgal kuvvetlerine karşı direnişe örgütledi. Başkomutan olarak Kurtuluş Savaşı'nı yönetti ve ülkeyi bağımsızlığına kavuşturdu. Atatürk, Türkiye'yi çağdaş bir ülke yapmayı amaçlayan devrimlerin de önderidir.

(1 ve 2. soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayın.)

1. Atatürk'ün Anadolu'ya geçiş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. halkı, işgal kuvvetlerine karşı direnişe örgütlemek
B. Anadolu'yu gezmek
C. yeni yerler keşfetmek
D. Anadolu’daki tarihî güzellikleri görmek

2. Atatürk'ün birçok devrim yapmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A. halkın yenilikleri görmesini istemek
B.  Türkiye'yi çağdaş bir ülke yapmak
C. halkın,  bu devrimleri yapmasını istemek
D. ülkeyi çok fakir görmek

3. "Bu konuda senin deneyimlerine güveniyorum." cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı, aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A. Bu çalışmalar tecrübe gerektiriyor.
B. Bugün kimya dersinde bir deney yaptık.
C. Gözlemlerime dayanarak bu görümü yapıyor.
D. Yeni bir lisanla karşı karşıyayız.

4. tören - öğretmen - armağan - konuk - yıl
Yukarıdaki sözcüklerin eş anlamlıları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A. merasim - muallim - hediye - misafir - sene
B. merasim - müdür - ödül - misafir -sene
C. bayrak - muallim - hediye - akraba - sene
D. merasim - okul - hediye - komşu -sene

5. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde zıt anlamlı sözcükler vardır?
A. özgürlük – hürriyet B.  yurt - vatan
C. besin – gıda D. genç - ihtiyar

6. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A. güzel - çirkin    B. çağrı - davet
C. çok - az           D. eski - geni

7."El" sözcüğü hangi atasözünde farklı anlamda kullanılmıştır?
A. El, elin eşeğini türkü çağırarak arar.
B. El ipiyle kuyuya inilmez.
C. El öpmekle ağız aşınmaz.
D. El eliyle yılan tutulur.

8. "Satır" sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
A. Güven, yirmi satır yazmış.
B. Babam yeni bir satır almış.
C. Satır araları biraz dar olmuş.
D. Yazı kaç satır olacak?

9. Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?
A. tatlıya bağlamak  B. aklı kesmek
C. ipliğini pazara çıkarmak D. temizlik yapmak

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt (karşıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A. Gencin biri, ihtiyara yer verdi.
B. Yüksek dağlara kar yağmış.
C. Büyükler burada,  küçükler yan odadaymış.
D. En zor problemin bile kolay bir çözümü vardır.

11. "Saçma bir söz söyleyince kimse onu dinlemedi." cümlesinde hangi sözcük eş seslidir?

A. onu   B. saçma  C. kimse D. söz

12. Aşağıdakilerden hangisi eş sesli sözcüktür?
A. yaz   B. oku   C. konuş  D. dinle

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eş sesli bir sözcük yer almamaktadır?
A. Birden, kovanda ne kadar arı varsa ortaya çıktı.
B.  Saz çalmayı öğrenmek istiyorum.
C. Bu kapının dili bozulmuştu.
D. Bahçedeki kazları kovalıyordu.

14. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından farklıdır?
A. imtihan – sınav  B. imkân - olanak
C. zayıf – şişman  D. hâl - durum

15. Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A. Çay kenarında oynayan çocuklar gördük.
B. Bakkaldan ekmek alıp gelir misin?
C. Havalar ısınsa da yüzmeye gitsek...
D. Gülünce yanaklarında güller açıyordu.

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A. Er ya da geç bu yaptığından pişman olacak.
B. Bu işin iyi mi, kötü mü olduğu sonra anlaşılacak.
C. Sahilde irili ufaklı bir sürü taş vardı.
D. Dur durak bilmeden bunun için çalıştı.

17. "Benden sana bir öğüt: Ununu elinde öğüt." atasözündeki altı çizili sözcükler için ne söylenebilir?
A. Eş anlamlıdır.  B.  Zıt anlamlıdır.
C. Eş seslidir.  D. Anlamları birbirine yakındır.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi yoktur?
A. Hırsız, polisi görünce ellerini kaldırdı.
B. Kadın, elindeki çeki vezneye uzattı.
C. Ağacın dallan yere eğiliyordu.
D. Odamdaki masanın ayağı kırıldı.

19.   Hey benim
Boydan boya cömert denizlerle çevrili
Güzel memleketim,
Bu yaz tenha denizlerinde yıkanmadım.
İnsan eli değmemiş ormanlar gibi vahşi.
Dağ başında unutulmuş küçük kundaklar gibi yetim.

Yukarıdaki şiirde kaç tane eş sesli sözcük bulunmaktadır?
A. 5      B. 4    C. 3    D. 2

20. "Bu iş için büyük bir özveriyle çalıştı." cümlesindeki "özveri" sözcüğüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A. sabırsız davranmak
B. yaptığı işten sıkılmak
C. elinden geleni yapmak
D. son hazırlıkları yapmak 

.                                                              . .                                                        .
         
   


1. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

2. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

3. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 4. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

5. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

6. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 
7. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

8. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

9. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

10. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

11. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

12. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

13. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

14. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

15. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

16. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

17. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

18. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

19. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

20. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

       

 

<<<<ONLİNE TESTLERE DÖN                                                                                         <<<<  ANA SAYFAYA DÖN
6.SINIF DÖKÜMANLARI
7.SINIF DÖKÜMANLARI
8.SINIF DÖKÜMANLARI
ZEKA SORULARI
FEN VETEK. SUNULARI
İNGİLİZCE SUNULARI
TÜRKÇE SUNULARI
SATRANÇ SUNULARI
ÇANAKKALE
İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM
SATRANÇ OYNA
ONLİNE-PHOTOSHOP
OKUL BAŞARISI
TEST ÇÖZME TEK.
ÖZEL EĞİTİM
 
KANUNLAR
İSTİKLAL MARŞI
ATATÜRK İLKELERİ
ATATÜRK İNKILAPLARI
MANDALA ÇALIŞMALARI
PERFORMANS GÖREVLERİ
PERFOR-PROJE LİSTESİ
PROJE GÖREVLERİ
YAZILILAR4-8
SOSYAL BİL. SUNULARI
GÖRSEL SANATLAR SUNU
MATEMATİK SUNULARI
BEDEN EĞİ. SUNULARI
BİLGİSAYAR EĞİTİMİ
MEVZUAT  
DERS ÇALIŞMA
HIZLI OKUMA
İLGİNÇ BİLGİLER
PRATİK BİLGİLER
EĞİTİCİ VİDEOLAR
ŞİİR DİNLE
KELOĞLAN  MASALLARI  İZLE
ŞİİRLER
SUNULAR
DERS ANLATIMI SUNULARI
NOKTALAMA İŞARETLERİ
 
 
                                                                                                                                                                                                    
EĞİTİM İLE İLGİLİ HERŞEY
TESTLERİM.NET
Ödev
2.SINIF TESTLER 3.SINIF TESTLER 4.SINIF TESTLER 5.SINIF TESTLER
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ FEN VE TEKNOLOJİ
2. SINIF SINAVLARI 3.. SINIF SINAVLARI SOSYAL BİLGİLER SOSYAL BİLGİLER
    4. SINIF SINAVLARI 5. SINIF SINAVLARI
 
 
  İLETİŞİM:  egitimevi.net@gmail.com
Copyright © 2018 Egitimevi.net  Tüm Hakları Saklıdır.