flaşalıştırma1.htm

  ETKİNLİK: İsim(Ad)

 

Doğru sayısı

Yanlış sayısı

     

Beyaz satırda sorulan adın türünü ilgili butona tıklayarak belirleyiniz.